نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرد دانه هندوانه ارزیابی ویژگیهای فرآورده حجیم حاوی آرد دانه هندوانه تحت تاثیر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط فرآیند [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 67-78]
 • آرد گندم تاثیر پوشش دهی با آرد گندم و نمک بر جذب روغن و خواص حسی گوشت مرغ سرخ شده [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 81-90]
 • آرد گندم افزایش زمان ماندگاریPenaeus semisulcatus با پوشش بسته‌بندی نانو نقره بر پایه دی اکسیدتیتانیوم [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 91-98]
 • آرسنیک ارزیابی مخاطرات فلزات کادمیوم و آرسنیک در خاک و کاهو ( longifolia sativa Lactuca ( و کلم ) oleraceacapitata Brassica ) کشت شده در استان خوزستان [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 109-122]
 • آسپاراژین بررسی اثر فرایند بر احتمال تشکیل و میزان اکریل آمید در محصولات خط تولید شکر از چغندرقند [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 5-12]
 • آلبالو بررسی امکان تولید آبمیوه پروبیوتیک بر پایه مخلوط آلبالو، کرنبری و سیب با استفاده از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 53-66]
 • آلژینات سدیم کاربرد عصاره پوست انار به همراه پوشش آلژینات بر کنترل پوسیدگی و خصوصیات کیفی پس از برداشت میوه لیموشیرین ) limetta Citrus ) رقم محلی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 107-122]
 • آلفا توکوفرول ارزیابی کمی و کیفی آلفاتوکوفرول و بتاسیتواسترول موجود در تقطیرات بی بوکننده روغن زیتون [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 43-52]
 • آلکالاز بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی محصولات هیدرولیز پروتئین بادام زمینی توسط آنزیمهای پپسین و آلکالاز [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 5-12]
 • آنتی اکسیدان ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی شیرشتر در رتهای آلوده به سالمونلا تیفی موریوم [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 79-84]
 • آنزیم ترانس گلوتامیناز بررسی جایگزینی آرد گندم با آرد چاودار در بهبود کیفیت و خواص فیزیکو شیمیایی نودل سفید در حضور آنزیم ترانس گلوتامیناز [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 23-30]

ا

 • اتصالات عرضی بررسی محتوی نشاسته، آمیلوز و آمیلوپکتین سه واریته گندم ایرانی (الوند، بک‌کراس روشن، سیروان) و تأثیر اعمال تیمار اصلاحی فیزیکی (امواج اولتراسوند) و شیمیایی (اپی کلروهیدرین) بر ویژگی های کیفی آنها [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 41-54]
 • اثر آنتی اکسیدانی بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره چای سیاه و خاصیت سینرژیستی آن با لسیتین [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 55-68]
 • اسانس شوید استفاده از اسانس شوید همراه با نانوذرات اکسید روی در ساختار پوشش فعال برپایه کربوکسی متیل سلولز جهت افزایش عمرماندگاری میگو تحت شرایط یخچال [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 49-66]
 • اسانس گزنه تأثیر پوشش خوراکی زیست فعال ژلاتین/هیدروکسی پروپیل بتاسیکلودکسترین حاوی نانو امولسیون گزنه بر ماندگاری گوشت بوقلمون [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 19-36]
 • اسپاگتی بررسی پایداری اسیدهای چرب امگا-3 طی شرایط مختلف خشک کردن و نگهداری در اسپاگتی غنی شده [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 39-48]
 • اسپکتروسکپی نشری پلاسمای جفت شده القایی اندازه‌گیری فلزات کادمیوم، سرب، روی، آهن، آلومینیوم و مس در نمونه های چای وارداتی و داخلی موجود در بازار ایران با استفاده از روش هایICP-OES و CP-MS [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 63-74]
 • اسپکترومتری جرمی با پلاسمای جفت شده القایی اندازه‌گیری فلزات کادمیوم، سرب، روی، آهن، آلومینیوم و مس در نمونه های چای وارداتی و داخلی موجود در بازار ایران با استفاده از روش هایICP-OES و CP-MS [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 63-74]
 • استخراج اندازه‌گیری فلزات کادمیوم، سرب، روی، آهن، آلومینیوم و مس در نمونه های چای وارداتی و داخلی موجود در بازار ایران با استفاده از روش هایICP-OES و CP-MS [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 63-74]
 • استویا ربادیانا استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا (HPTLC) در بررسی بهبود فرآیند عصاره‌گیری از گیاه استویا ربادیانا با استفاده از امواج فراصوت [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 89-98]
 • استویوزید استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا (HPTLC) در بررسی بهبود فرآیند عصاره‌گیری از گیاه استویا ربادیانا با استفاده از امواج فراصوت [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 89-98]
 • اسید چرب تاثیر فرآیند سرخ کردن عمیق بر ترکیب اسیدهای چرب و استرول های تشکیل دهنده روغن هسته انگور [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 49-62]
 • اسید چرب بررسی اسیدهای چرب و ترکیب عضله ماهی سفید دریای خزر ( Rutilus frisii ) در شرق و غرب مازندران در زمستان و بهار [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 67-80]
 • اسید چرب اشباع بررسی میزان اسیدهای چرب اشباع و ترانس در چند نوع شیرینی قنادی در شهر کرمانشاه [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 123-133]
 • اسیدچرب ترانس بررسی میزان اسیدهای چرب اشباع و ترانس در چند نوع شیرینی قنادی در شهر کرمانشاه [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 123-133]
 • اسید فیتیک تأثیر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط فرایند اکستروژن بر خصوصیات عملکردی و تغذیه‌ای سبوس گندم [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 5-14]
 • اسنک حجیم فراسودمند ارزیابی ویژگیهای فرآورده حجیم حاوی آرد دانه هندوانه تحت تاثیر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط فرآیند [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 67-78]
 • اکریل آمید بررسی اثر فرایند بر احتمال تشکیل و میزان اکریل آمید در محصولات خط تولید شکر از چغندرقند [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 5-12]
 • اکستروژن تأثیر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط فرایند اکستروژن بر خصوصیات عملکردی و تغذیه‌ای سبوس گندم [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 5-14]
 • اکستروژن ارزیابی ویژگیهای فرآورده حجیم حاوی آرد دانه هندوانه تحت تاثیر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط فرآیند [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 67-78]
 • اکسرژی مقایسه اکسرژی گزینه های تولیدی در زنجیره تامین نانهای سنتی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 93-106]
 • ایکوزاپنتاانوئیک اسید (EPA) بررسی پایداری اسیدهای چرب امگا-3 طی شرایط مختلف خشک کردن و نگهداری در اسپاگتی غنی شده [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 39-48]
 • امگا-3 بررسی پایداری اسیدهای چرب امگا-3 طی شرایط مختلف خشک کردن و نگهداری در اسپاگتی غنی شده [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 39-48]
 • امواج اولتراسونیک بررسی محتوی نشاسته، آمیلوز و آمیلوپکتین سه واریته گندم ایرانی (الوند، بک‌کراس روشن، سیروان) و تأثیر اعمال تیمار اصلاحی فیزیکی (امواج اولتراسوند) و شیمیایی (اپی کلروهیدرین) بر ویژگی های کیفی آنها [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 41-54]
 • امواج فراصوت استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا (HPTLC) در بررسی بهبود فرآیند عصاره‌گیری از گیاه استویا ربادیانا با استفاده از امواج فراصوت [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 89-98]
 • انجماد بهینه‌سازی ویژگی‌های رئولوژیکی و پایداری امولسیونی مایونز با استفاده از زرده تخم‌مرغ فرموله شده پاستوریزه منجمد [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 99-111]
 • اندیس جذب آب تأثیر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط فرایند اکستروژن بر خصوصیات عملکردی و تغذیه‌ای سبوس گندم [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 5-14]

ب

 • بیاتی اثر تخمیر خمیر ترش حاوی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس روتری بر خواص حسی، فیزیکوشیمیایی و بیاتی نان جو [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 33-42]
 • بادام زمینی بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی محصولات هیدرولیز پروتئین بادام زمینی توسط آنزیمهای پپسین و آلکالاز [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 5-12]
 • بازیکن فوتبال اثر مکمل یاری سلنیوم بر سطوح سرمی کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و قدرت عضلانی در وضعیت استراحت و متعاقب یک مسابقه فوتبال در بازیکنان فوتبال جوان [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 99-108]
 • بافت شناسایی ترکیبات فعال زیستی عصاره جلبک قهوه‌ای Cystoseria.sp و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ژله خوراکی غنی‌شده با آن [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 25-38]
 • بافت بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی سه رقم سیب ( Malus domestica ( برای کاربرد در صنایع تبدیلی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 23-32]
 • بافت اثر صمغ دانه بالنگو ) Lallemantia royleana ( بر بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی کیک اسفنجی غنی شده با پودر کدوحلوایی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 81-92]
 • باکتری‌های اسید لاکتیک تولید نوشیدنی تخمیری پروبیوتیکی از شلغم (Brassica rapa) و هویج بنفش(Daucus carota) با استفاده از باکتری‌های لاکتوباسیلوس پلانتارم، لاکتوباسیلوس پاراکازئی و لاکتوباسیلوس فرمنتوم و مخمر ساکارومایسس سرویزیه [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 31-40]
 • برنج سفید تاثیر پیش تیمار اولتراسونیک بر قدرت آنتی‎اکسیدانی و ترکیبات فنولیک عصاره برنج قهوه‌ای و سفید حاصل از واریته سرخه لنجان [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 75-88]
 • برنج قهوه‌ای تاثیر پیش تیمار اولتراسونیک بر قدرت آنتی‎اکسیدانی و ترکیبات فنولیک عصاره برنج قهوه‌ای و سفید حاصل از واریته سرخه لنجان [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 75-88]

پ

 • پپسین بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی محصولات هیدرولیز پروتئین بادام زمینی توسط آنزیمهای پپسین و آلکالاز [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 5-12]
 • پردازش تصویر اثر صمغ دانه بالنگو ) Lallemantia royleana ( بر بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی کیک اسفنجی غنی شده با پودر کدوحلوایی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 81-92]
 • پروبیوتیک تولید نوشیدنی تخمیری پروبیوتیکی از شلغم (Brassica rapa) و هویج بنفش(Daucus carota) با استفاده از باکتری‌های لاکتوباسیلوس پلانتارم، لاکتوباسیلوس پاراکازئی و لاکتوباسیلوس فرمنتوم و مخمر ساکارومایسس سرویزیه [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 31-40]
 • پیش تیمار فراصوت تاثیر پیش تیمار اولتراسونیک بر قدرت آنتی‎اکسیدانی و ترکیبات فنولیک عصاره برنج قهوه‌ای و سفید حاصل از واریته سرخه لنجان [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 75-88]
 • پلاسمای سرد اثرات ضد میکروبی پلاسمای سرد بر روی باکتری بیماری زای سالمونلا انتریتیدیس موجود بر روی پوسته تخم مرغ [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 85-92]
 • پوره کدوتنبل بررسی اثر عوامل مختلف بر هدایت حرارتی و گرمای ویژه پوره کدوتنبل [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 13-22]
 • پوشش خوراکی زیست فعال تأثیر پوشش خوراکی زیست فعال ژلاتین/هیدروکسی پروپیل بتاسیکلودکسترین حاوی نانو امولسیون گزنه بر ماندگاری گوشت بوقلمون [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 19-36]
 • پوشش‌دهی تاثیر پوشش دهی با آرد گندم و نمک بر جذب روغن و خواص حسی گوشت مرغ سرخ شده [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 81-90]
 • پوشش‌دهی افزایش زمان ماندگاریPenaeus semisulcatus با پوشش بسته‌بندی نانو نقره بر پایه دی اکسیدتیتانیوم [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 91-98]
 • پوشش فعال استفاده از اسانس شوید همراه با نانوذرات اکسید روی در ساختار پوشش فعال برپایه کربوکسی متیل سلولز جهت افزایش عمرماندگاری میگو تحت شرایط یخچال [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 49-66]

ت

 • تازگی طبقه‌بندی هوشمند گوشت مرغ تازه از نوع منجمد یخ‌زدایی شده به کمک ماشین بویایی [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 13-22]
 • تالو بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره چای سیاه و خاصیت سینرژیستی آن با لسیتین [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 55-68]
 • تخلخل ارزیابی ویژگیهای فرآورده حجیم حاوی آرد دانه هندوانه تحت تاثیر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط فرآیند [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 67-78]
 • تخم مرغ اثرات ضد میکروبی پلاسمای سرد بر روی باکتری بیماری زای سالمونلا انتریتیدیس موجود بر روی پوسته تخم مرغ [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 85-92]
 • ترکیبات شیمیایی شناسایی ترکیبات فعال زیستی عصاره جلبک قهوه‌ای Cystoseria.sp و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ژله خوراکی غنی‌شده با آن [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 25-38]
 • ترکیبات فنولیک تاثیر پیش تیمار اولتراسونیک بر قدرت آنتی‎اکسیدانی و ترکیبات فنولیک عصاره برنج قهوه‌ای و سفید حاصل از واریته سرخه لنجان [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 75-88]
 • ترکیب بیوشیمیایی بررسی اسیدهای چرب و ترکیب عضله ماهی سفید دریای خزر ( Rutilus frisii ) در شرق و غرب مازندران در زمستان و بهار [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 67-80]
 • توت‌فرنگی بررسی سینتیک خشک شدن لایه نازک توت‌فرنگی به روش تابش فروسرخ [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 109-117]

ج

 • جذب‌روغن تاثیر پوشش دهی با آرد گندم و نمک بر جذب روغن و خواص حسی گوشت مرغ سرخ شده [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 81-90]
 • جذب‌روغن افزایش زمان ماندگاریPenaeus semisulcatus با پوشش بسته‌بندی نانو نقره بر پایه دی اکسیدتیتانیوم [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 91-98]

چ

 • چای اندازه‌گیری فلزات کادمیوم، سرب، روی، آهن، آلومینیوم و مس در نمونه های چای وارداتی و داخلی موجود در بازار ایران با استفاده از روش هایICP-OES و CP-MS [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 63-74]
 • چای سیاه بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره چای سیاه و خاصیت سینرژیستی آن با لسیتین [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 55-68]
 • چاودار بررسی جایگزینی آرد گندم با آرد چاودار در بهبود کیفیت و خواص فیزیکو شیمیایی نودل سفید در حضور آنزیم ترانس گلوتامیناز [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 23-30]

ح

 • حسگر طبقه‌بندی هوشمند گوشت مرغ تازه از نوع منجمد یخ‌زدایی شده به کمک ماشین بویایی [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 13-22]

خ

 • خشک کردن بررسی سینتیک خشک شدن لایه نازک توت‌فرنگی به روش تابش فروسرخ [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 109-117]
 • خصوصیات حسی شناسایی ترکیبات فعال زیستی عصاره جلبک قهوه‌ای Cystoseria.sp و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ژله خوراکی غنی‌شده با آن [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 25-38]
 • خلیج‌فارس شناسایی ترکیبات فعال زیستی عصاره جلبک قهوه‌ای Cystoseria.sp و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ژله خوراکی غنی‌شده با آن [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 25-38]
 • خمیرترش اثر تخمیر خمیر ترش حاوی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس روتری بر خواص حسی، فیزیکوشیمیایی و بیاتی نان جو [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 33-42]
 • خمیر نان بررسی تاثیر اصلاح کننده آنزیمی بر خواص رئولوژیکی و کیفیت گلوتن خمیر نان حاصل از آرد با شاخص گلوتن ضعیف [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 5-18]
 • خواص حسی بررسی تأثیر جایگزینی آرد گندم با فیبر گریپ‌فروت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کیک اسفنجی [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 69-80]
 • خواص فراسودمندی بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی کیک اسفنجی غنی شده با فیبرسیب زمینی [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 37-48]
 • خواص فیزیکوشیمیایی بررسی محتوی نشاسته، آمیلوز و آمیلوپکتین سه واریته گندم ایرانی (الوند، بک‌کراس روشن، سیروان) و تأثیر اعمال تیمار اصلاحی فیزیکی (امواج اولتراسوند) و شیمیایی (اپی کلروهیدرین) بر ویژگی های کیفی آنها [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 41-54]

د

 • دوکوزاهگزاانوئیک اسید(DHA) بررسی پایداری اسیدهای چرب امگا-3 طی شرایط مختلف خشک کردن و نگهداری در اسپاگتی غنی شده [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 39-48]

ر

 • رانس گلوتامیناز بررسی تاثیر اصلاح کننده آنزیمی بر خواص رئولوژیکی و کیفیت گلوتن خمیر نان حاصل از آرد با شاخص گلوتن ضعیف [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 5-18]
 • ریبوفلاوین مطالعه فعالیت مهارکنندگی آنتی‌اکسیدان ریبوفلاوین در حضور نور خورشید [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 15-24]
 • رنگ بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی سه رقم سیب ( Malus domestica ( برای کاربرد در صنایع تبدیلی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 23-32]
 • روغن زیتون ارزیابی کمی و کیفی آلفاتوکوفرول و بتاسیتواسترول موجود در تقطیرات بی بوکننده روغن زیتون [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 43-52]
 • روغن هسته انگور تاثیر فرآیند سرخ کردن عمیق بر ترکیب اسیدهای چرب و استرول های تشکیل دهنده روغن هسته انگور [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 49-62]

ز

 • زرده تخم‌مرغ بهینه‌سازی ویژگی‌های رئولوژیکی و پایداری امولسیونی مایونز با استفاده از زرده تخم‌مرغ فرموله شده پاستوریزه منجمد [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 99-111]
 • زنجیره تامین نان مقایسه اکسرژی گزینه های تولیدی در زنجیره تامین نانهای سنتی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 93-106]

ژ

 • ژله شناسایی ترکیبات فعال زیستی عصاره جلبک قهوه‌ای Cystoseria.sp و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ژله خوراکی غنی‌شده با آن [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 25-38]

س

 • ساری بررسی اسیدهای چرب و ترکیب عضله ماهی سفید دریای خزر ( Rutilus frisii ) در شرق و غرب مازندران در زمستان و بهار [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 67-80]
 • سالمونلا اینتریتیدیس اثرات ضد میکروبی پلاسمای سرد بر روی باکتری بیماری زای سالمونلا انتریتیدیس موجود بر روی پوسته تخم مرغ [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 85-92]
 • سالمونلاتیقی موریوم ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی شیرشتر در رتهای آلوده به سالمونلا تیفی موریوم [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 79-84]
 • سالمونلوزیس ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی شیرشتر در رتهای آلوده به سالمونلا تیفی موریوم [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 79-84]
 • سیب بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی سه رقم سیب ( Malus domestica ( برای کاربرد در صنایع تبدیلی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 23-32]
 • سیب بررسی امکان تولید آبمیوه پروبیوتیک بر پایه مخلوط آلبالو، کرنبری و سیب با استفاده از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 53-66]
 • سیب زمینی بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی کیک اسفنجی غنی شده با فیبرسیب زمینی [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 37-48]
 • سبوس گندم تأثیر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط فرایند اکستروژن بر خصوصیات عملکردی و تغذیه‌ای سبوس گندم [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 5-14]
 • سیستوسریا شناسایی ترکیبات فعال زیستی عصاره جلبک قهوه‌ای Cystoseria.sp و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ژله خوراکی غنی‌شده با آن [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 25-38]
 • سلامت ارزیابی مخاطرات فلزات کادمیوم و آرسنیک در خاک و کاهو ( longifolia sativa Lactuca ( و کلم ) oleraceacapitata Brassica ) کشت شده در استان خوزستان [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 109-122]
 • سلنیوم اثر مکمل یاری سلنیوم بر سطوح سرمی کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و قدرت عضلانی در وضعیت استراحت و متعاقب یک مسابقه فوتبال در بازیکنان فوتبال جوان [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 99-108]
 • سمیت کادمیوم ارزیابی مخاطرات فلزات کادمیوم و آرسنیک در خاک و کاهو ( longifolia sativa Lactuca ( و کلم ) oleraceacapitata Brassica ) کشت شده در استان خوزستان [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 109-122]
 • سینرژیست بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره چای سیاه و خاصیت سینرژیستی آن با لسیتین [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 55-68]

ش

 • شاخص گلوتن بررسی تاثیر اصلاح کننده آنزیمی بر خواص رئولوژیکی و کیفیت گلوتن خمیر نان حاصل از آرد با شاخص گلوتن ضعیف [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 5-18]
 • شربت غلیظ بررسی اثر فرایند بر احتمال تشکیل و میزان اکریل آمید در محصولات خط تولید شکر از چغندرقند [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 5-12]
 • شیر شتر ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی شیرشتر در رتهای آلوده به سالمونلا تیفی موریوم [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 79-84]
 • شیرینی قنادی بررسی میزان اسیدهای چرب اشباع و ترانس در چند نوع شیرینی قنادی در شهر کرمانشاه [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 123-133]
 • شکر بررسی اثر فرایند بر احتمال تشکیل و میزان اکریل آمید در محصولات خط تولید شکر از چغندرقند [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 5-12]

ص

 • صمغ بالنگو اثر صمغ دانه بالنگو ) Lallemantia royleana ( بر بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی کیک اسفنجی غنی شده با پودر کدوحلوایی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 81-92]
 • صمغ دانه به تولید فیلم نانوکامپوزیتی تهیه شده از صمغ دانه به/ نانو کریستال سلولز و بررسی ویژگیهای فیلم ترکیبی حاصل [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 93-108]

ض

 • ضد میکروبی اثرات ضد میکروبی پلاسمای سرد بر روی باکتری بیماری زای سالمونلا انتریتیدیس موجود بر روی پوسته تخم مرغ [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 85-92]
 • ضریب نفوذ مؤثر بررسی سینتیک خشک شدن لایه نازک توت‌فرنگی به روش تابش فروسرخ [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 109-117]

ع

 • عصاره استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا (HPTLC) در بررسی بهبود فرآیند عصاره‌گیری از گیاه استویا ربادیانا با استفاده از امواج فراصوت [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 89-98]
 • عصاره پوست انار کاربرد عصاره پوست انار به همراه پوشش آلژینات بر کنترل پوسیدگی و خصوصیات کیفی پس از برداشت میوه لیموشیرین ) limetta Citrus ) رقم محلی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 107-122]

غ

 • غلظت شکر بهینه‌سازی ویژگی‌های رئولوژیکی و پایداری امولسیونی مایونز با استفاده از زرده تخم‌مرغ فرموله شده پاستوریزه منجمد [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 99-111]
 • غلظت نمک بهینه‌سازی ویژگی‌های رئولوژیکی و پایداری امولسیونی مایونز با استفاده از زرده تخم‌مرغ فرموله شده پاستوریزه منجمد [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 99-111]
 • غنی سازی بررسی پایداری اسیدهای چرب امگا-3 طی شرایط مختلف خشک کردن و نگهداری در اسپاگتی غنی شده [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 39-48]

ف

 • فیبر رژیمی بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی کیک اسفنجی غنی شده با فیبرسیب زمینی [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 37-48]
 • فیبر گریپ‌فروت بررسی تأثیر جایگزینی آرد گندم با فیبر گریپ‌فروت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کیک اسفنجی [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 69-80]
 • فیبر محلول تأثیر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط فرایند اکستروژن بر خصوصیات عملکردی و تغذیه‌ای سبوس گندم [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 5-14]
 • فیتواسترول تاثیر فرآیند سرخ کردن عمیق بر ترکیب اسیدهای چرب و استرول های تشکیل دهنده روغن هسته انگور [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 49-62]
 • فراسودمند تولید نوشیدنی تخمیری پروبیوتیکی از شلغم (Brassica rapa) و هویج بنفش(Daucus carota) با استفاده از باکتری‌های لاکتوباسیلوس پلانتارم، لاکتوباسیلوس پاراکازئی و لاکتوباسیلوس فرمنتوم و مخمر ساکارومایسس سرویزیه [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 31-40]
 • فروسرخ بررسی سینتیک خشک شدن لایه نازک توت‌فرنگی به روش تابش فروسرخ [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 109-117]
 • فیزیکوشیمیایی بررسی تأثیر جایگزینی آرد گندم با فیبر گریپ‌فروت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کیک اسفنجی [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 69-80]
 • فسفولیپاز بررسی تاثیر اصلاح کننده آنزیمی بر خواص رئولوژیکی و کیفیت گلوتن خمیر نان حاصل از آرد با شاخص گلوتن ضعیف [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 5-18]
 • فعالیت آنتی اکسیدانی بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی محصولات هیدرولیز پروتئین بادام زمینی توسط آنزیمهای پپسین و آلکالاز [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 5-12]
 • فعالیت آنتی‌اکسیدانی مطالعه فعالیت مهارکنندگی آنتی‌اکسیدان ریبوفلاوین در حضور نور خورشید [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 15-24]
 • فلزات اندازه‌گیری فلزات کادمیوم، سرب، روی، آهن، آلومینیوم و مس در نمونه های چای وارداتی و داخلی موجود در بازار ایران با استفاده از روش هایICP-OES و CP-MS [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 63-74]
 • فیلم ترکیبی تولید فیلم نانوکامپوزیتی تهیه شده از صمغ دانه به/ نانو کریستال سلولز و بررسی ویژگیهای فیلم ترکیبی حاصل [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 93-108]

ق

 • قدرت عضلانی اثر مکمل یاری سلنیوم بر سطوح سرمی کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و قدرت عضلانی در وضعیت استراحت و متعاقب یک مسابقه فوتبال در بازیکنان فوتبال جوان [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 99-108]

ک

 • کاهش وزن کاربرد عصاره پوست انار به همراه پوشش آلژینات بر کنترل پوسیدگی و خصوصیات کیفی پس از برداشت میوه لیموشیرین ) limetta Citrus ) رقم محلی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 107-122]
 • کاهو ارزیابی مخاطرات فلزات کادمیوم و آرسنیک در خاک و کاهو ( longifolia sativa Lactuca ( و کلم ) oleraceacapitata Brassica ) کشت شده در استان خوزستان [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 109-122]
 • کدوحلوایی اثر صمغ دانه بالنگو ) Lallemantia royleana ( بر بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی کیک اسفنجی غنی شده با پودر کدوحلوایی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 81-92]
 • کراتین کیناز اثر مکمل یاری سلنیوم بر سطوح سرمی کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و قدرت عضلانی در وضعیت استراحت و متعاقب یک مسابقه فوتبال در بازیکنان فوتبال جوان [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 99-108]
 • کربوکسی متیل سلولز استفاده از اسانس شوید همراه با نانوذرات اکسید روی در ساختار پوشش فعال برپایه کربوکسی متیل سلولز جهت افزایش عمرماندگاری میگو تحت شرایط یخچال [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 49-66]
 • کرنبری بررسی امکان تولید آبمیوه پروبیوتیک بر پایه مخلوط آلبالو، کرنبری و سیب با استفاده از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 53-66]
 • کروماتوگرافی گازی تاثیر فرآیند سرخ کردن عمیق بر ترکیب اسیدهای چرب و استرول های تشکیل دهنده روغن هسته انگور [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 49-62]
 • کروماتوگرافی گازی ارزیابی کمی و کیفی آلفاتوکوفرول و بتاسیتواسترول موجود در تقطیرات بی بوکننده روغن زیتون [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 43-52]
 • کروماتوگرافی گازی بررسی میزان اسیدهای چرب اشباع و ترانس در چند نوع شیرینی قنادی در شهر کرمانشاه [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 123-133]
 • کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا (HPTLC) در بررسی بهبود فرآیند عصاره‌گیری از گیاه استویا ربادیانا با استفاده از امواج فراصوت [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 89-98]
 • کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ارزیابی کمی و کیفی آلفاتوکوفرول و بتاسیتواسترول موجود در تقطیرات بی بوکننده روغن زیتون [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 43-52]
 • کیفیت پخت بررسی جایگزینی آرد گندم با آرد چاودار در بهبود کیفیت و خواص فیزیکو شیمیایی نودل سفید در حضور آنزیم ترانس گلوتامیناز [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 23-30]
 • کیک اثر صمغ دانه بالنگو ) Lallemantia royleana ( بر بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی کیک اسفنجی غنی شده با پودر کدوحلوایی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 81-92]
 • کیک اسفنجی بررسی تأثیر جایگزینی آرد گندم با فیبر گریپ‌فروت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کیک اسفنجی [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 69-80]
 • کیک اسفنجی بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی کیک اسفنجی غنی شده با فیبرسیب زمینی [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 37-48]
 • کلم ارزیابی مخاطرات فلزات کادمیوم و آرسنیک در خاک و کاهو ( longifolia sativa Lactuca ( و کلم ) oleraceacapitata Brassica ) کشت شده در استان خوزستان [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 109-122]

گ

 • گرمای ویژه بررسی اثر عوامل مختلف بر هدایت حرارتی و گرمای ویژه پوره کدوتنبل [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 13-22]
 • گلوکز اکسیداز بررسی تاثیر اصلاح کننده آنزیمی بر خواص رئولوژیکی و کیفیت گلوتن خمیر نان حاصل از آرد با شاخص گلوتن ضعیف [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 5-18]
 • گوشت بوقلمون تأثیر پوشش خوراکی زیست فعال ژلاتین/هیدروکسی پروپیل بتاسیکلودکسترین حاوی نانو امولسیون گزنه بر ماندگاری گوشت بوقلمون [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 19-36]
 • گوشت مرغ طبقه‌بندی هوشمند گوشت مرغ تازه از نوع منجمد یخ‌زدایی شده به کمک ماشین بویایی [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 13-22]
 • گوشت‌مرغ‌سرخ شده تاثیر پوشش دهی با آرد گندم و نمک بر جذب روغن و خواص حسی گوشت مرغ سرخ شده [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 81-90]
 • گوشت‌مرغ‌سرخ شده افزایش زمان ماندگاریPenaeus semisulcatus با پوشش بسته‌بندی نانو نقره بر پایه دی اکسیدتیتانیوم [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 91-98]

ل

 • لاکتات دهیدروژناز اثر مکمل یاری سلنیوم بر سطوح سرمی کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و قدرت عضلانی در وضعیت استراحت و متعاقب یک مسابقه فوتبال در بازیکنان فوتبال جوان [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 99-108]
 • لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بررسی امکان تولید آبمیوه پروبیوتیک بر پایه مخلوط آلبالو، کرنبری و سیب با استفاده از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 53-66]
 • لاکتوباسیلوس پلانتاروم اثر تخمیر خمیر ترش حاوی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس روتری بر خواص حسی، فیزیکوشیمیایی و بیاتی نان جو [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 33-42]
 • لاکتوباسیلوس روتاری اثر تخمیر خمیر ترش حاوی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس روتری بر خواص حسی، فیزیکوشیمیایی و بیاتی نان جو [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 33-42]
 • لا کتوباسیلوس کازئی بررسی امکان تولید آبمیوه پروبیوتیک بر پایه مخلوط آلبالو، کرنبری و سیب با استفاده از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 53-66]
 • لسیتین بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره چای سیاه و خاصیت سینرژیستی آن با لسیتین [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 55-68]
 • لیموشیرین کاربرد عصاره پوست انار به همراه پوشش آلژینات بر کنترل پوسیدگی و خصوصیات کیفی پس از برداشت میوه لیموشیرین ) limetta Citrus ) رقم محلی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 107-122]

م

 • ماشین بویایی طبقه‌بندی هوشمند گوشت مرغ تازه از نوع منجمد یخ‌زدایی شده به کمک ماشین بویایی [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 13-22]
 • ماهی سفید بررسی اسیدهای چرب و ترکیب عضله ماهی سفید دریای خزر ( Rutilus frisii ) در شرق و غرب مازندران در زمستان و بهار [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 67-80]
 • مایونز بهینه‌سازی ویژگی‌های رئولوژیکی و پایداری امولسیونی مایونز با استفاده از زرده تخم‌مرغ فرموله شده پاستوریزه منجمد [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 99-111]
 • مدل پیج بررسی سینتیک خشک شدن لایه نازک توت‌فرنگی به روش تابش فروسرخ [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 109-117]
 • مدل‌سازی سینتیکی بررسی سینتیک خشک شدن لایه نازک توت‌فرنگی به روش تابش فروسرخ [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 109-117]
 • مشتقات استرولی ارزیابی کمی و کیفی آلفاتوکوفرول و بتاسیتواسترول موجود در تقطیرات بی بوکننده روغن زیتون [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 43-52]
 • مطالعه سینتیکی مطالعه فعالیت مهارکنندگی آنتی‌اکسیدان ریبوفلاوین در حضور نور خورشید [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 15-24]
 • میکروارگانیسم اثرات ضد میکروبی پلاسمای سرد بر روی باکتری بیماری زای سالمونلا انتریتیدیس موجود بر روی پوسته تخم مرغ [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 85-92]
 • میکروکپسول بررسی پایداری اسیدهای چرب امگا-3 طی شرایط مختلف خشک کردن و نگهداری در اسپاگتی غنی شده [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 39-48]
 • میگو استفاده از اسانس شوید همراه با نانوذرات اکسید روی در ساختار پوشش فعال برپایه کربوکسی متیل سلولز جهت افزایش عمرماندگاری میگو تحت شرایط یخچال [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 49-66]

ن

 • نان جو اثر تخمیر خمیر ترش حاوی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس روتری بر خواص حسی، فیزیکوشیمیایی و بیاتی نان جو [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 33-42]
 • نان سنتی مقایسه اکسرژی گزینه های تولیدی در زنجیره تامین نانهای سنتی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 93-106]
 • نانو امولسیون تأثیر پوشش خوراکی زیست فعال ژلاتین/هیدروکسی پروپیل بتاسیکلودکسترین حاوی نانو امولسیون گزنه بر ماندگاری گوشت بوقلمون [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 19-36]
 • نانوذرات اکسید روی استفاده از اسانس شوید همراه با نانوذرات اکسید روی در ساختار پوشش فعال برپایه کربوکسی متیل سلولز جهت افزایش عمرماندگاری میگو تحت شرایط یخچال [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 49-66]
 • نانوکریستال سلولز تولید فیلم نانوکامپوزیتی تهیه شده از صمغ دانه به/ نانو کریستال سلولز و بررسی ویژگیهای فیلم ترکیبی حاصل [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 93-108]
 • نشاسته اصلاح شده بررسی محتوی نشاسته، آمیلوز و آمیلوپکتین سه واریته گندم ایرانی (الوند، بک‌کراس روشن، سیروان) و تأثیر اعمال تیمار اصلاحی فیزیکی (امواج اولتراسوند) و شیمیایی (اپی کلروهیدرین) بر ویژگی های کیفی آنها [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 41-54]
 • نودل بررسی جایگزینی آرد گندم با آرد چاودار در بهبود کیفیت و خواص فیزیکو شیمیایی نودل سفید در حضور آنزیم ترانس گلوتامیناز [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 23-30]
 • نور خورشید مطالعه فعالیت مهارکنندگی آنتی‌اکسیدان ریبوفلاوین در حضور نور خورشید [دوره 17، زمستان 98، 1399، صفحه 15-24]
 • نوشیدنی تخمیری تولید نوشیدنی تخمیری پروبیوتیکی از شلغم (Brassica rapa) و هویج بنفش(Daucus carota) با استفاده از باکتری‌های لاکتوباسیلوس پلانتارم، لاکتوباسیلوس پاراکازئی و لاکتوباسیلوس فرمنتوم و مخمر ساکارومایسس سرویزیه [دوره 17، بهار 99، 1399، صفحه 31-40]
 • نوشهر بررسی اسیدهای چرب و ترکیب عضله ماهی سفید دریای خزر ( Rutilus frisii ) در شرق و غرب مازندران در زمستان و بهار [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 67-80]

و

 • ویتامین کاربرد عصاره پوست انار به همراه پوشش آلژینات بر کنترل پوسیدگی و خصوصیات کیفی پس از برداشت میوه لیموشیرین ) limetta Citrus ) رقم محلی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 107-122]
 • ویژگیهای فیزیکوشیمیایی بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی سه رقم سیب ( Malus domestica ( برای کاربرد در صنایع تبدیلی [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 23-32]
 • ویژگیهای فیلم تولید فیلم نانوکامپوزیتی تهیه شده از صمغ دانه به/ نانو کریستال سلولز و بررسی ویژگیهای فیلم ترکیبی حاصل [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 93-108]

ه

 • هدایت حرارتی بررسی اثر عوامل مختلف بر هدایت حرارتی و گرمای ویژه پوره کدوتنبل [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 13-22]
 • هیدروکسی پروپیل بتاسیکلودکسترین تأثیر پوشش خوراکی زیست فعال ژلاتین/هیدروکسی پروپیل بتاسیکلودکسترین حاوی نانو امولسیون گزنه بر ماندگاری گوشت بوقلمون [دوره 17، پاییز 99، 1399، صفحه 19-36]
 • هیدرولیز آنزیمی بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی محصولات هیدرولیز پروتئین بادام زمینی توسط آنزیمهای پپسین و آلکالاز [دوره 17، تابستان 99، 1399، صفحه 5-12]