نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب انار بررسی تاثیر فرم‌های مختلف روی بر خصوصیات میوه و آب میوه انار رقم ملس تبریزی (Punica granatum cv. Malas Tabrizi) [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 81-90]
 • آب سیب تأثیر پروبیوتیک ها بر کاهش میزان پاتولین موجود در آب سیب سین بیوتیک [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 1-16]
 • آرد برنج اثر پرتو فرابنفش و تنگستن بر میزان آفلاتوکسین B1 در آرد برنج [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 25-32]
 • آغوز تأثیر مکمل‌یاری کوتاه‌مدت دو مقدار متفاوت پودر آغوز بر لاکتات، گلوکز خون و توان بی‌هوازی مردان کشتی‌گیر [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 61-74]
 • آفلاتوکسین اثر پرتو فرابنفش و تنگستن بر میزان آفلاتوکسین B1 در آرد برنج [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 25-32]
 • آلفا آمیلاز بررسی توزیع‌پذیری آنزیم آلفا آمیلاز در سیستم دوفازی آبی حاوی پلی‌اتیلن گلیکول و تری سدیم سیترات [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 5-14]
 • آنالیز حساسیت مدل سازی فرآیند خشک کردن هلو توسط خشک کن فروسرخ به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 17-26]
 • آنتی اکسیدان بررسی امکان اندازه‌گیری ترکیبات فنولی حلقوی در شکر قهوه‌ای به روش DFT [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 25-32]
 • آنتالپی تفکیک پیوند(BDE) بررسی امکان اندازه‌گیری ترکیبات فنولی حلقوی در شکر قهوه‌ای به روش DFT [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 25-32]
 • آنتوسیانین مطالعه اثر همزمان دما و هیدروژن‌پراکسید بر پایداری آنتوسیانین‌های عصاره سه گونه زرشک [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 79-88]

ا

 • ارزش تغذیه ای بررسی تاثیر مخلوط کنجاله کنجد و آرد سویا بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بافتی سوسیس [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 33-44]
 • اسانس بررسی اثر pH و زمان نگهداری بر فعالیت های آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس و عصاره گیاه به لیمو در سیستم غذایی مدل [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 5-20]
 • اسانس آویشن شیرازی طراحی پوشش بسته‌بندی بر پایه نانو الیاف زئین حاوی اسانس آویشن شیرازی جهت نگهداری جیره غذای اضطراری [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 91-102]
 • اسانس پوست پرتقال بررسی خصوصیات آنتی‌اکسیدانی اسانس پوست پرتقال (Citrus Sinesis) در پایدارسازی روغن سویا طی شرایط نگهداری [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 73-90]
 • اسانس زنیان اثرات فیلم خوراکی کیتوزان حاوی اسانس زنیان بر برخی از ویژگی های شیمیایی گوشت مرغ [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 91-100]
 • اسانس گلپر اثر اسانس گلپر بر زمان ماندگاری و ویژگی‌های حسی سینه مرغ جوجه‌کبابی طی نگهداری در یخچال [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 89-104]
 • استافیلوکوکوس اورئوس مطالعه اثر عصاره های اتانولی زوفا ( Hyssoupus officinalis L. ) و رازک ( Humulus lupulus L. ) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در دوغ [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 45-58]
 • استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین تشخیص مولکولی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین مولد انتروتوکسین A در شیرینی‌های خامه‌ای در شهرستان کرج در سال1395 [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 111-119]
 • استویا تاثیر همزیستی توأم قارچ میکوریزا آربوسکولار و باکتری ریزوبیوم بر میزان گلیکوزیدهای استویول در گیاه دارویی استویا [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 51-58]
 • استویوزید تاثیر همزیستی توأم قارچ میکوریزا آربوسکولار و باکتری ریزوبیوم بر میزان گلیکوزیدهای استویول در گیاه دارویی استویا [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 51-58]
 • اشعه گاما بهینه‌سازی خواص کیوی پرتودهی‌شده به روش سطح پاسخ و پیش‌بینی با شبکه عصبی و رگرسیون [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 121-129]
 • الکتروریسی طراحی پوشش بسته‌بندی بر پایه نانو الیاف زئین حاوی اسانس آویشن شیرازی جهت نگهداری جیره غذای اضطراری [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 91-102]
 • الگوریتم ژنتیک مدل سازی فرآیند خشک کردن هلو توسط خشک کن فروسرخ به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 17-26]
 • امواج فراصوت مقایسه اثر پیش تیمار فراصوت و مایکروویو در استخراج روغن سویا [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 37-44]
 • امواج مایکروویو مقایسه اثر پیش تیمار فراصوت و مایکروویو در استخراج روغن سویا [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 37-44]
 • انار مطالعه اثر پوشش‌های حاوی نانوسیلیکات بر انبارمانی انار رقم ملس ساوه [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 49-60]
 • انار بررسی تاثیر فرم‌های مختلف روی بر خصوصیات میوه و آب میوه انار رقم ملس تبریزی (Punica granatum cv. Malas Tabrizi) [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 81-90]
 • انبارمانی مطالعه اثر پوشش‌های حاوی نانوسیلیکات بر انبارمانی انار رقم ملس ساوه [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 49-60]
 • انتروتوکسین A تشخیص مولکولی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین مولد انتروتوکسین A در شیرینی‌های خامه‌ای در شهرستان کرج در سال1395 [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 111-119]
 • انجماد بررسی تاثیر فرایند حرارتی بر برخی ویژگی‌های کیفی ذرت طی دوره نگهداری انجمادی [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 99-112]
 • انرژی مدل‌سازی فرآیند برشته کردن مغز بادام زمینی با استفاده از سامانه ترکیبی هوای داغ- مادون قرمز [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 59-70]
 • انرژی مصرفی بهینه‌سازی شرایط برشته‌کردن مغز بادام‌زمینی با هوای داغ توسط روش سطح پاسخ [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 33-44]
 • اولئورزین کاربرد شتشوی اتانولی ضایعات گوجه فرنگی، آنزیم پکتیناز، و صابونی کردن اولئورزین در افزایش خلوص لیکوپن [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 27-36]

ب

 • بادام زمینی بهینه‌سازی شرایط برشته‌کردن مغز بادام‌زمینی با هوای داغ توسط روش سطح پاسخ [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 33-44]
 • بادام زمینی مدل‌سازی فرآیند برشته کردن مغز بادام زمینی با استفاده از سامانه ترکیبی هوای داغ- مادون قرمز [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 59-70]
 • باسیلوس کواگولانس تشخیص باسیلوس کواگولانس در محصولات پروبیوتیک به روش مولکولی PCR [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 113-120]
 • بافت سنج بررسی خصوصیات ویسکوالاستیک کیک اسفنجی غنی‌شده با پودر سیب [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 5-14]
 • باکتری ریزوبیوم تاثیر همزیستی توأم قارچ میکوریزا آربوسکولار و باکتری ریزوبیوم بر میزان گلیکوزیدهای استویول در گیاه دارویی استویا [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 51-58]
 • بتاکاروتن بررسی روند رشد میکروجلبک دونالیلا سالینا و میزان تولید بتاکاروتن در غلظت‌های مختلف نمک [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 45-50]
 • برشته کردن بهینه‌سازی شرایط برشته‌کردن مغز بادام‌زمینی با هوای داغ توسط روش سطح پاسخ [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 33-44]
 • برشته کردن مدل‌سازی فرآیند برشته کردن مغز بادام زمینی با استفاده از سامانه ترکیبی هوای داغ- مادون قرمز [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 59-70]
 • بسته بندی مطالعه اثر پوشش‌های حاوی نانوسیلیکات بر انبارمانی انار رقم ملس ساوه [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 49-60]
 • به لیمو بررسی اثر pH و زمان نگهداری بر فعالیت های آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس و عصاره گیاه به لیمو در سیستم غذایی مدل [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 5-20]
 • بیوسنتز مطالعه اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) علیه برخی از میکروب‌های بیماری‌زا با منشأ غذایی [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 31-48]

پ

 • پاتولین تأثیر پروبیوتیک ها بر کاهش میزان پاتولین موجود در آب سیب سین بیوتیک [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 1-16]
 • پایداری اکسایشی بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و پایداری اکسیداتیو نانوکپسول‌های روغن ماهی درشرایط مختلف نگهداری [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 59-72]
 • پیاز سنجش دمای مرکز و تغییرات رنگ برش‌های پیاز در طی فرآیند سرخ کردن [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 71-80]
 • پتانسیل یونیزاسیون(IP) بررسی امکان اندازه‌گیری ترکیبات فنولی حلقوی در شکر قهوه‌ای به روش DFT [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 25-32]
 • پریبیوتیک تأثیر پروبیوتیک ها بر کاهش میزان پاتولین موجود در آب سیب سین بیوتیک [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 1-16]
 • پرتو فرابنفش اثر پرتو فرابنفش و تنگستن بر میزان آفلاتوکسین B1 در آرد برنج [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 25-32]
 • پروبیوتیک تشخیص باسیلوس کواگولانس در محصولات پروبیوتیک به روش مولکولی PCR [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 113-120]
 • پروبیوتیک تأثیر پروبیوتیک ها بر کاهش میزان پاتولین موجود در آب سیب سین بیوتیک [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 1-16]
 • پکتیناز کاربرد شتشوی اتانولی ضایعات گوجه فرنگی، آنزیم پکتیناز، و صابونی کردن اولئورزین در افزایش خلوص لیکوپن [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 27-36]
 • پلی اتیلن مطالعه اثر پوشش‌های حاوی نانوسیلیکات بر انبارمانی انار رقم ملس ساوه [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 49-60]
 • پلی اتیلن گلیکول بررسی توزیع‌پذیری آنزیم آلفا آمیلاز در سیستم دوفازی آبی حاوی پلی‌اتیلن گلیکول و تری سدیم سیترات [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 5-14]
 • پلی‌پروپیلن مطالعه اثر پوشش‌های حاوی نانوسیلیکات بر انبارمانی انار رقم ملس ساوه [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 49-60]
 • پلگ-نورمند بررسی خصوصیات ویسکوالاستیک کیک اسفنجی غنی‌شده با پودر سیب [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 5-14]

ت

 • تری سدیم سیترات بررسی توزیع‌پذیری آنزیم آلفا آمیلاز در سیستم دوفازی آبی حاوی پلی‌اتیلن گلیکول و تری سدیم سیترات [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 5-14]
 • تغییرات سطح سنجش دمای مرکز و تغییرات رنگ برش‌های پیاز در طی فرآیند سرخ کردن [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 71-80]
 • تیمار اتانولی کاربرد شتشوی اتانولی ضایعات گوجه فرنگی، آنزیم پکتیناز، و صابونی کردن اولئورزین در افزایش خلوص لیکوپن [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 27-36]
 • تنگستن اثر پرتو فرابنفش و تنگستن بر میزان آفلاتوکسین B1 در آرد برنج [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 25-32]
 • توان بی هوازی تأثیر مکمل‌یاری کوتاه‌مدت دو مقدار متفاوت پودر آغوز بر لاکتات، گلوکز خون و توان بی‌هوازی مردان کشتی‌گیر [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 61-74]
 • توزیع پذیری بررسی توزیع‌پذیری آنزیم آلفا آمیلاز در سیستم دوفازی آبی حاوی پلی‌اتیلن گلیکول و تری سدیم سیترات [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 5-14]

ج

 • جیره های نظامی طراحی پوشش بسته‌بندی بر پایه نانو الیاف زئین حاوی اسانس آویشن شیرازی جهت نگهداری جیره غذای اضطراری [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 91-102]
 • جعفری ارزیابی اثر محلول‌پاشی نانو کلات آهن، پتاسیم و روی بر فعالیت آنزیمی و ارزش غذایی برخی سبزی‌های برگی [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 45-54]

چ

 • چیپس سیب زمینی بررسی اثرات عصاره آبی گلرنگ به عنوان رنگ طبیعی بر ویژگی‌های کیفی چیپس سیب‌زمینی طی نگهداری [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 55-66]

خ

 • خشک کن انجمادی بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و پایداری اکسیداتیو نانوکپسول‌های روغن ماهی درشرایط مختلف نگهداری [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 59-72]
 • خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مقایسه اثر پیش تیمار فراصوت و مایکروویو در استخراج روغن سویا [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 37-44]

د

 • دارچین بررسی اثر فیلم کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس دارچین و میخک بر ماندگاری گوشت گوساله در دمای یخچال [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 103-110]
 • دسر لبنی کم چرب بررسی تأثیر جایگزین‌های چربی صمغ زدو و بادام بر رفتار جریانی و ویژگی‌های حسی دسر لبنی وانیلی کم چرب [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 15-24]
 • دوغ مطالعه اثر عصاره های اتانولی زوفا ( Hyssoupus officinalis L. ) و رازک ( Humulus lupulus L. ) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در دوغ [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 45-58]
 • دونالیلا سالینا بررسی روند رشد میکروجلبک دونالیلا سالینا و میزان تولید بتاکاروتن در غلظت‌های مختلف نمک [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 45-50]

ذ

 • ذرت بررسی تاثیر فرایند حرارتی بر برخی ویژگی‌های کیفی ذرت طی دوره نگهداری انجمادی [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 99-112]

ر

 • رازک مطالعه اثر عصاره های اتانولی زوفا ( Hyssoupus officinalis L. ) و رازک ( Humulus lupulus L. ) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در دوغ [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 45-58]
 • راندمان استخراج مقایسه اثر پیش تیمار فراصوت و مایکروویو در استخراج روغن سویا [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 37-44]
 • ریبائودیوزید A تاثیر همزیستی توأم قارچ میکوریزا آربوسکولار و باکتری ریزوبیوم بر میزان گلیکوزیدهای استویول در گیاه دارویی استویا [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 51-58]
 • ریحان ارزیابی اثر محلول‌پاشی نانو کلات آهن، پتاسیم و روی بر فعالیت آنزیمی و ارزش غذایی برخی سبزی‌های برگی [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 45-54]
 • ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماکارونی غنی شده با پودر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 105-113]
 • رطوبت بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و پایداری اکسیداتیو نانوکپسول‌های روغن ماهی درشرایط مختلف نگهداری [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 59-72]
 • رفتار جریانی بررسی تأثیر جایگزین‌های چربی صمغ زدو و بادام بر رفتار جریانی و ویژگی‌های حسی دسر لبنی وانیلی کم چرب [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 15-24]
 • رگرسیون بهینه‌سازی خواص کیوی پرتودهی‌شده به روش سطح پاسخ و پیش‌بینی با شبکه عصبی و رگرسیون [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 121-129]
 • رنگ سنجش دمای مرکز و تغییرات رنگ برش‌های پیاز در طی فرآیند سرخ کردن [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 71-80]
 • روی بررسی تاثیر فرم‌های مختلف روی بر خصوصیات میوه و آب میوه انار رقم ملس تبریزی (Punica granatum cv. Malas Tabrizi) [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 81-90]
 • روش سطح پاسخ بهینه‌سازی شرایط برشته‌کردن مغز بادام‌زمینی با هوای داغ توسط روش سطح پاسخ [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 33-44]
 • روغن سویا مقایسه اثر پیش تیمار فراصوت و مایکروویو در استخراج روغن سویا [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 37-44]
 • روغن سویا بررسی خصوصیات آنتی‌اکسیدانی اسانس پوست پرتقال (Citrus Sinesis) در پایدارسازی روغن سویا طی شرایط نگهداری [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 73-90]
 • روغن ماهی ریزپوشانی بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و پایداری اکسیداتیو نانوکپسول‌های روغن ماهی درشرایط مختلف نگهداری [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 59-72]

ز

 • زرشک مطالعه اثر همزمان دما و هیدروژن‌پراکسید بر پایداری آنتوسیانین‌های عصاره سه گونه زرشک [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 79-88]
 • زمان ماندگاری اثر اسانس گلپر بر زمان ماندگاری و ویژگی‌های حسی سینه مرغ جوجه‌کبابی طی نگهداری در یخچال [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 89-104]
 • زوفا مطالعه اثر عصاره های اتانولی زوفا ( Hyssoupus officinalis L. ) و رازک ( Humulus lupulus L. ) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در دوغ [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 45-58]

ژ

 • ژن mec تشخیص مولکولی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین مولد انتروتوکسین A در شیرینی‌های خامه‌ای در شهرستان کرج در سال1395 [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 111-119]
 • ژن nuc تشخیص مولکولی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین مولد انتروتوکسین A در شیرینی‌های خامه‌ای در شهرستان کرج در سال1395 [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 111-119]
 • ژن sea تشخیص مولکولی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین مولد انتروتوکسین A در شیرینی‌های خامه‌ای در شهرستان کرج در سال1395 [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 111-119]

س

 • سرخ کردن سنجش دمای مرکز و تغییرات رنگ برش‌های پیاز در طی فرآیند سرخ کردن [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 71-80]
 • سیستم دوفازی آبی بررسی توزیع‌پذیری آنزیم آلفا آمیلاز در سیستم دوفازی آبی حاوی پلی‌اتیلن گلیکول و تری سدیم سیترات [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 5-14]
 • سطح پاسخ بهینه‌سازی خواص کیوی پرتودهی‌شده به روش سطح پاسخ و پیش‌بینی با شبکه عصبی و رگرسیون [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 121-129]
 • سیلیاک بررسی اثر استفاده از صمغ‌های دانه شاهی و پکتین بر ویژگی‌های کیفی و ارگانولپتیکی ماکارونی فاقد گلوتن [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 21-30]
 • سم زدایی تأثیر پروبیوتیک ها بر کاهش میزان پاتولین موجود در آب سیب سین بیوتیک [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 1-16]
 • سینتیک سنجش دمای مرکز و تغییرات رنگ برش‌های پیاز در طی فرآیند سرخ کردن [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 71-80]
 • سینیتک تخریب مطالعه اثر همزمان دما و هیدروژن‌پراکسید بر پایداری آنتوسیانین‌های عصاره سه گونه زرشک [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 79-88]
 • سوسیس بررسی تاثیر مخلوط کنجاله کنجد و آرد سویا بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بافتی سوسیس [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 33-44]

ش

 • شبکه عصبی بهینه‌سازی خواص کیوی پرتودهی‌شده به روش سطح پاسخ و پیش‌بینی با شبکه عصبی و رگرسیون [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 121-129]
 • شیرینی خامه ای تشخیص مولکولی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین مولد انتروتوکسین A در شیرینی‌های خامه‌ای در شهرستان کرج در سال1395 [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 111-119]
 • شیره خرما بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زنده مانی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست خرمای (شیره) سین‌بیوتیک [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 15-24]
 • شنبلیله ارزیابی اثر محلول‌پاشی نانو کلات آهن، پتاسیم و روی بر فعالیت آنزیمی و ارزش غذایی برخی سبزی‌های برگی [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 45-54]

ص

 • صابونی کردن کاربرد شتشوی اتانولی ضایعات گوجه فرنگی، آنزیم پکتیناز، و صابونی کردن اولئورزین در افزایش خلوص لیکوپن [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 27-36]
 • صمغ بادام بررسی تأثیر جایگزین‌های چربی صمغ زدو و بادام بر رفتار جریانی و ویژگی‌های حسی دسر لبنی وانیلی کم چرب [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 15-24]
 • صمغ پکتین بررسی اثر استفاده از صمغ‌های دانه شاهی و پکتین بر ویژگی‌های کیفی و ارگانولپتیکی ماکارونی فاقد گلوتن [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 21-30]
 • صمغ دانه شاهی بررسی اثر استفاده از صمغ‌های دانه شاهی و پکتین بر ویژگی‌های کیفی و ارگانولپتیکی ماکارونی فاقد گلوتن [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 21-30]
 • صمغ زدو بررسی تأثیر جایگزین‌های چربی صمغ زدو و بادام بر رفتار جریانی و ویژگی‌های حسی دسر لبنی وانیلی کم چرب [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 15-24]
 • صنایع غذایی مطالعه اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) علیه برخی از میکروب‌های بیماری‌زا با منشأ غذایی [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 31-48]

ض

 • ضایعات گوجه فرنگی کاربرد شتشوی اتانولی ضایعات گوجه فرنگی، آنزیم پکتیناز، و صابونی کردن اولئورزین در افزایش خلوص لیکوپن [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 27-36]

ع

 • عدد پراکسید ارزیابی اثرات ضد کپکی و ضد اکسایشی عصاره گیاه رازیانه [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 67-78]
 • عصاره بررسی اثر pH و زمان نگهداری بر فعالیت های آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس و عصاره گیاه به لیمو در سیستم غذایی مدل [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 5-20]
 • عصاره اتانولی مطالعه اثر عصاره های اتانولی زوفا ( Hyssoupus officinalis L. ) و رازک ( Humulus lupulus L. ) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در دوغ [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 45-58]
 • عصاره رازیانه ارزیابی اثرات ضد کپکی و ضد اکسایشی عصاره گیاه رازیانه [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 67-78]
 • عصاره عناب مطالعه اثر عصاره آبی- الکلی میوه عناب بر کیفیت ماست پروبیوتیک و قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در آن [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 89-98]

غ

 • غذای فراسودمند بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماکارونی غنی شده با پودر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 105-113]
 • غلظت نمک بررسی روند رشد میکروجلبک دونالیلا سالینا و میزان تولید بتاکاروتن در غلظت‌های مختلف نمک [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 45-50]
 • غنی سازی بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماکارونی غنی شده با پودر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 105-113]

ف

 • فراسودمند بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زنده مانی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست خرمای (شیره) سین‌بیوتیک [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 15-24]
 • فرایند حرارتی بررسی تاثیر فرایند حرارتی بر برخی ویژگی‌های کیفی ذرت طی دوره نگهداری انجمادی [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 99-112]
 • فروسرخ مدل سازی فرآیند خشک کردن هلو توسط خشک کن فروسرخ به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 17-26]
 • فعالیت آنتی اکسیدانی بررسی اثر pH و زمان نگهداری بر فعالیت های آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس و عصاره گیاه به لیمو در سیستم غذایی مدل [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 5-20]
 • فعالیت آنتی اکسیدانی بررسی خصوصیات آنتی‌اکسیدانی اسانس پوست پرتقال (Citrus Sinesis) در پایدارسازی روغن سویا طی شرایط نگهداری [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 73-90]
 • فعالیت ضداکسایشی ارزیابی اثرات ضد کپکی و ضد اکسایشی عصاره گیاه رازیانه [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 67-78]
 • فعالیت ضد قارچی ارزیابی اثرات ضد کپکی و ضد اکسایشی عصاره گیاه رازیانه [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 67-78]
 • فعالیت ضدمیکروبی بررسی اثر pH و زمان نگهداری بر فعالیت های آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس و عصاره گیاه به لیمو در سیستم غذایی مدل [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 5-20]
 • فعالیت ضد میکروبی مطالعه اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) علیه برخی از میکروب‌های بیماری‌زا با منشأ غذایی [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 31-48]
 • فیلم کیتوزان اثرات فیلم خوراکی کیتوزان حاوی اسانس زنیان بر برخی از ویژگی های شیمیایی گوشت مرغ [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 91-100]
 • فیلم کربوکسی متیل سلولز بررسی اثر فیلم کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس دارچین و میخک بر ماندگاری گوشت گوساله در دمای یخچال [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 103-110]
 • فیله مرغ اثرات فیلم خوراکی کیتوزان حاوی اسانس زنیان بر برخی از ویژگی های شیمیایی گوشت مرغ [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 91-100]

ق

 • قارچ میکوریزا تاثیر همزیستی توأم قارچ میکوریزا آربوسکولار و باکتری ریزوبیوم بر میزان گلیکوزیدهای استویول در گیاه دارویی استویا [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 51-58]
 • قزل آلای رنگین کمان استفاده از هسته انگور (Vitis vinifera) نانو کپسوله به‌منظور بهبود شاخص‌های شیمیایی، باکتریایی و افزایش زمان ماندگاری فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 75-88]

ک

 • کشتی تأثیر مکمل‌یاری کوتاه‌مدت دو مقدار متفاوت پودر آغوز بر لاکتات، گلوکز خون و توان بی‌هوازی مردان کشتی‌گیر [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 61-74]
 • کیک اسفنجی بررسی خصوصیات ویسکوالاستیک کیک اسفنجی غنی‌شده با پودر سیب [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 5-14]
 • کنجاله سویا بررسی تاثیر مخلوط کنجاله کنجد و آرد سویا بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بافتی سوسیس [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 33-44]
 • کنجاله کنجد بررسی تاثیر مخلوط کنجاله کنجد و آرد سویا بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بافتی سوسیس [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 33-44]
 • کیوی بهینه‌سازی خواص کیوی پرتودهی‌شده به روش سطح پاسخ و پیش‌بینی با شبکه عصبی و رگرسیون [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 121-129]
 • کود نانو بررسی تاثیر فرم‌های مختلف روی بر خصوصیات میوه و آب میوه انار رقم ملس تبریزی (Punica granatum cv. Malas Tabrizi) [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 81-90]

گ

 • گیاه کروفس کوهی مطالعه اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) علیه برخی از میکروب‌های بیماری‌زا با منشأ غذایی [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 31-48]
 • گلرنگ بررسی اثرات عصاره آبی گلرنگ به عنوان رنگ طبیعی بر ویژگی‌های کیفی چیپس سیب‌زمینی طی نگهداری [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 55-66]
 • گلوکز تأثیر مکمل‌یاری کوتاه‌مدت دو مقدار متفاوت پودر آغوز بر لاکتات، گلوکز خون و توان بی‌هوازی مردان کشتی‌گیر [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 61-74]
 • گوشت گوساله بررسی اثر فیلم کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس دارچین و میخک بر ماندگاری گوشت گوساله در دمای یخچال [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 103-110]

ل

 • لاکتات تأثیر مکمل‌یاری کوتاه‌مدت دو مقدار متفاوت پودر آغوز بر لاکتات، گلوکز خون و توان بی‌هوازی مردان کشتی‌گیر [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 61-74]
 • لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس مطالعه اثر عصاره آبی- الکلی میوه عناب بر کیفیت ماست پروبیوتیک و قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در آن [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 89-98]
 • لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زنده مانی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست خرمای (شیره) سین‌بیوتیک [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 15-24]
 • لیکوپن کاربرد شتشوی اتانولی ضایعات گوجه فرنگی، آنزیم پکتیناز، و صابونی کردن اولئورزین در افزایش خلوص لیکوپن [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 27-36]

م

 • ماست پروبیوتیک مطالعه اثر عصاره آبی- الکلی میوه عناب بر کیفیت ماست پروبیوتیک و قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در آن [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 89-98]
 • ماست سین بیوتیک بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زنده مانی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست خرمای (شیره) سین‌بیوتیک [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 15-24]
 • ماکارونی بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماکارونی غنی شده با پودر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 105-113]
 • ماکارونی بدون گلوتن بررسی اثر استفاده از صمغ‌های دانه شاهی و پکتین بر ویژگی‌های کیفی و ارگانولپتیکی ماکارونی فاقد گلوتن [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 21-30]
 • ماکسول بررسی خصوصیات ویسکوالاستیک کیک اسفنجی غنی‌شده با پودر سیب [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 5-14]
 • ماندگاری اثرات فیلم خوراکی کیتوزان حاوی اسانس زنیان بر برخی از ویژگی های شیمیایی گوشت مرغ [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 91-100]
 • میخک بررسی اثر فیلم کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس دارچین و میخک بر ماندگاری گوشت گوساله در دمای یخچال [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 103-110]
 • مدل سازی مدل‌سازی فرآیند برشته کردن مغز بادام زمینی با استفاده از سامانه ترکیبی هوای داغ- مادون قرمز [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 59-70]
 • مرزه ارزیابی اثر محلول‌پاشی نانو کلات آهن، پتاسیم و روی بر فعالیت آنزیمی و ارزش غذایی برخی سبزی‌های برگی [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 45-54]
 • مرغ جوجه کبابی اثر اسانس گلپر بر زمان ماندگاری و ویژگی‌های حسی سینه مرغ جوجه‌کبابی طی نگهداری در یخچال [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 89-104]
 • میکروجلبک بررسی روند رشد میکروجلبک دونالیلا سالینا و میزان تولید بتاکاروتن در غلظت‌های مختلف نمک [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 45-50]

ن

 • نانوالیاف زئین طراحی پوشش بسته‌بندی بر پایه نانو الیاف زئین حاوی اسانس آویشن شیرازی جهت نگهداری جیره غذای اضطراری [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 91-102]
 • نانوانکپسوله استفاده از هسته انگور (Vitis vinifera) نانو کپسوله به‌منظور بهبود شاخص‌های شیمیایی، باکتریایی و افزایش زمان ماندگاری فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 75-88]
 • نانوذرات نقره مطالعه اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) علیه برخی از میکروب‌های بیماری‌زا با منشأ غذایی [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 31-48]
 • نانوسیلیکات رس مطالعه اثر پوشش‌های حاوی نانوسیلیکات بر انبارمانی انار رقم ملس ساوه [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 49-60]
 • نانو کلات ارزیابی اثر محلول‌پاشی نانو کلات آهن، پتاسیم و روی بر فعالیت آنزیمی و ارزش غذایی برخی سبزی‌های برگی [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 45-54]
 • نظریه تابعی چگالی (DFT) بررسی امکان اندازه‌گیری ترکیبات فنولی حلقوی در شکر قهوه‌ای به روش DFT [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 25-32]

و

 • ویژگی های حسی بررسی تأثیر جایگزین‌های چربی صمغ زدو و بادام بر رفتار جریانی و ویژگی‌های حسی دسر لبنی وانیلی کم چرب [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 15-24]
 • ویژگی‌های حسی اثر اسانس گلپر بر زمان ماندگاری و ویژگی‌های حسی سینه مرغ جوجه‌کبابی طی نگهداری در یخچال [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 89-104]
 • ویژگی های شیمیایی اثرات فیلم خوراکی کیتوزان حاوی اسانس زنیان بر برخی از ویژگی های شیمیایی گوشت مرغ [دوره 16، پاییز 98، 1398، صفحه 91-100]
 • ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی بررسی تاثیر فرایند حرارتی بر برخی ویژگی‌های کیفی ذرت طی دوره نگهداری انجمادی [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 99-112]
 • ویژگیهای کیفی بهینه‌سازی شرایط برشته‌کردن مغز بادام‌زمینی با هوای داغ توسط روش سطح پاسخ [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 33-44]
 • ویژگی‌های کیفی بررسی اثرات عصاره آبی گلرنگ به عنوان رنگ طبیعی بر ویژگی‌های کیفی چیپس سیب‌زمینی طی نگهداری [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 55-66]
 • ویسکوالاستیک بررسی خصوصیات ویسکوالاستیک کیک اسفنجی غنی‌شده با پودر سیب [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 5-14]

ه

 • هیدروژن پراکسید مطالعه اثر همزمان دما و هیدروژن‌پراکسید بر پایداری آنتوسیانین‌های عصاره سه گونه زرشک [دوره 16، بهار 98، 1398، صفحه 79-88]
 • هسته انگور استفاده از هسته انگور (Vitis vinifera) نانو کپسوله به‌منظور بهبود شاخص‌های شیمیایی، باکتریایی و افزایش زمان ماندگاری فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 16، زمستان 97، 1398، صفحه 75-88]
 • هلو مدل سازی فرآیند خشک کردن هلو توسط خشک کن فروسرخ به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 16، تابستان 98، 1398، صفحه 17-26]