نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب انگور بررسی اثر تیمارهای مختلف حرارتی بر خصوصیات کیفی و شیمیایی آب انگور [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 65-72]
 • آب سیب بهینه‌سازی متغیرها و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، جریانی و حسی ماست حاوی آب سیب با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 87-100]
 • آرد چاودار اثر نوع و مقدار ماده عمل آورنده و نوع آرد بر کاهش میزان اسید فیتیک و ویژگی‌های کیفی در خمیر و نان تست [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 63-76]
 • آسیب سلولی تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت ال آرژنین بر شاخص های آسیب سلولی عضلانی و قلبی کاراته کاران جوان پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 77-86]
 • آسپرژیلوس اوریزا استفاده از عصاره آنزیمی لاکتوباسیلوس کازئی، آسپرژیلوس نایجر و آسپرژیلوس اوریزا جهت تولید پنیر اصلاح شده آنزیمی [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 1-18]
 • آسپرژیلوس نایجر استفاده از عصاره آنزیمی لاکتوباسیلوس کازئی، آسپرژیلوس نایجر و آسپرژیلوس اوریزا جهت تولید پنیر اصلاح شده آنزیمی [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 1-18]
 • آلاینده های آب حذف سرب و کادمیم از آب توسط نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 پوشش دار شده به روش سبز [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 99-106]
 • آلیسین ساخت بیوفیلم جدید بر پایه نانوذرات نشاسته، نانوذرات سلولز و عصاره سیر و بررسی خواص ضدمیکروبی آن به منظور استفاده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 73-86]
 • آنتی اکسیدان بهینه‌سازی فرآیند خشک کردن پاششی جهت تولید پودرهای ریزدرون پوشانی شده عصاره فراسودمند استخراجی از چغندر لبویی [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 31-44]
 • آنتی اکسیدان مطالعه اثرات ضد باکتریایی و ضد اکسیداسیونی عصاره جلبک Chlorella vulgaris بر کیفیت ماهی Rainbow Trout در دمای 4 درجه سلسیوس [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 51-64]
 • آنتی اکسیدان ارائه فرمولاسیون جدید با استفاده از تمرهندی و پونه در زیتون پرورده [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 91-100]
 • آنتی اکسیدان سنتزی استخراج ترکیبات فنولی و توکوفرولی گیاه متکا و بررسی تأثیر عصاره آن در پایداری روغن آفتابگردان بعنوان جایگزین آنتی اکسیدان سنتزی [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 81-90]
 • آنزیم ترانس گلوتامیناز تأثیر تیمار آنزیمی ترانس گلوتامیناز بر پروتئولیز و لیپولیز پنیر سفید آب نمکی کم چرب تلفیق شده با پروتئین های آب پنیر طی دوره رسیدن [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 31-44]

ا

 • اتمسفر اصلاح شده توسعه دو روش بسته‌بندی بر پایه نانو ذرات نقره برای افزایش ماندگاری توت فرنگی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 15-26]
 • اثر پخت بررسی مقایسهای روشهای مختلف پیش پخت بر خواص رئولوژیکی برنج فوری تهیه شده از رقم هاشمی [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 23-30]
 • ایزوله پروتئینی آب پنیر تأثیر تیمار آنزیمی ترانس گلوتامیناز بر پروتئولیز و لیپولیز پنیر سفید آب نمکی کم چرب تلفیق شده با پروتئین های آب پنیر طی دوره رسیدن [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 31-44]
 • اسید چرب بررسی ترکیب اسیدهای چرب خامههای پاستوریزه صنعتی جنوب ایران [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 73-84]
 • اسید فیتیک اثر نوع و مقدار ماده عمل آورنده و نوع آرد بر کاهش میزان اسید فیتیک و ویژگی‌های کیفی در خمیر و نان تست [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 63-76]
 • اسید لینولئیک کنژوگه تاثیر روش تولید کره بر ویژگی های تغذیه ای و عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 5-14]
 • اسیدهای چرب تاثیر روش تولید کره بر ویژگی های تغذیه ای و عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 5-14]
 • اسید های چرب غیر اشباع بررسی الگوی اسیدهای چرب غیر اشباع و ترکیب شیمیایی گوشت لابستر خاردار ( Panulirus homarus) صید شده از خلیج فارس [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 43-50]
 • اسنک مدل سازی فرآیند برشته شدن اسنک سویا تحت سامانه مادون قرمز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 19-30]
 • افزودنی اثرات شیوه بسته‌بندی تحت خلاء و افزودنی‌ها بر پایداری اکسیداتیو فیله منجمد بدون پوست قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 45-56]
 • افشره لیمو ترش بهینه سازی تولید دوغ طعم دار به روش سطح پاسخ و بررسی برخی ویژگی های کیفی پودر حاصل از آن [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 5-18]
 • اکارا بررسی تأثیر صمغ گوار و زانتان و امولسیفایر سدیم استئاریل لاکتیلات بر ویژگی های کیفی کیک اسفنجی فاقد گلوتن بر پایۀ نشاسته ذرت و اکارا [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 87-100]
 • اکسیداسیون اثرات شیوه بسته‌بندی تحت خلاء و افزودنی‌ها بر پایداری اکسیداتیو فیله منجمد بدون پوست قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 45-56]
 • اینتراستریفیکاسیون شیمیایی اثر اینتراستریفیکاسیون شیمیایی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مخلوط های پالم استئارین/ روغن کانولا [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 113-127]
 • اینولین بلند زنجیر بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست کم چرب حاوی اینولین بلند زنجیر و کربوکسی متیل سلولز [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 85-98]
 • اهمیک بررسی اثر تیمارهای مختلف حرارتی بر خصوصیات کیفی و شیمیایی آب انگور [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 65-72]

ب

 • بیاتی بررسی اثر افزودن آرد کتان (Linum usitatissimum) بر بیاتی و خواص حسی نان تست [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 45-54]
 • بادام زمینی تأثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر فرآیند خشک کردن بادام زمینی درخشک کن هوای داغ [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 107-115]
 • بتاکاروتن پوشش دهی توام باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و بتاکاروتن با استفاده از کازئین و کاراگینان و بررسی ماندگاری در طول زمان و در شرایط شبیه سازی شده اسید معده [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 69-80]
 • بدون گلوتن اثر صمغ دانه بالنگو بر ویژگی‌های رئولوژیکی، فیزیکی و حسی کیک برنجی بدون گلوتن [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 61-68]
 • برشته کردن مدل سازی فرآیند برشته شدن اسنک سویا تحت سامانه مادون قرمز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 19-30]
 • برنج فوری بررسی مقایسهای روشهای مختلف پیش پخت بر خواص رئولوژیکی برنج فوری تهیه شده از رقم هاشمی [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 23-30]
 • بسته بندی اثرات شیوه بسته‌بندی تحت خلاء و افزودنی‌ها بر پایداری اکسیداتیو فیله منجمد بدون پوست قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 45-56]
 • بسته بندی تاثیر پوشش های نانوکامپوزیتی حاوی ذرات مس بر مشخصه های میکروبی و فیزیکی شیر در مقایسه با بسته های پلی اتیلن معمولی [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 31-42]
 • بسته‌بندی توسعه دو روش بسته‌بندی بر پایه نانو ذرات نقره برای افزایش ماندگاری توت فرنگی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 15-26]
 • بیفیدوباکتریوم بیفیدوم پوشش دهی توام باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و بتاکاروتن با استفاده از کازئین و کاراگینان و بررسی ماندگاری در طول زمان و در شرایط شبیه سازی شده اسید معده [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 69-80]
 • بیوفیلم ساخت بیوفیلم جدید بر پایه نانوذرات نشاسته، نانوذرات سلولز و عصاره سیر و بررسی خواص ضدمیکروبی آن به منظور استفاده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 73-86]

پ

 • پاستوریزه بررسی ترکیب اسیدهای چرب خامههای پاستوریزه صنعتی جنوب ایران [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 73-84]
 • پالم استئارین اثر اینتراستریفیکاسیون شیمیایی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مخلوط های پالم استئارین/ روغن کانولا [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 113-127]
 • پروبیوتیک اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی نوشیدنی پروبیوتیک حاصل از مخلوط شیر گاو و شیر سویا [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 109-121]
 • پروتئین بررسی الگوی اسیدهای چرب غیر اشباع و ترکیب شیمیایی گوشت لابستر خاردار ( Panulirus homarus) صید شده از خلیج فارس [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 43-50]
 • پروتئین هیدرولیز شده بهینه سازی تولید پروتئین هیدرولیز شده از پنبه دانه به روش سطح پاسخ [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 45-60]
 • پروتئولیز تأثیر تیمار آنزیمی ترانس گلوتامیناز بر پروتئولیز و لیپولیز پنیر سفید آب نمکی کم چرب تلفیق شده با پروتئین های آب پنیر طی دوره رسیدن [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 31-44]
 • پلیمر ساخت بیوفیلم جدید بر پایه نانوذرات نشاسته، نانوذرات سلولز و عصاره سیر و بررسی خواص ضدمیکروبی آن به منظور استفاده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 73-86]
 • پنبه دانه بهینه سازی تولید پروتئین هیدرولیز شده از پنبه دانه به روش سطح پاسخ [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 45-60]
 • پنیر اصلاح شده آنزیمی استفاده از عصاره آنزیمی لاکتوباسیلوس کازئی، آسپرژیلوس نایجر و آسپرژیلوس اوریزا جهت تولید پنیر اصلاح شده آنزیمی [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 1-18]
 • پنیر سفید آب نمکی کم چرب تأثیر تیمار آنزیمی ترانس گلوتامیناز بر پروتئولیز و لیپولیز پنیر سفید آب نمکی کم چرب تلفیق شده با پروتئین های آب پنیر طی دوره رسیدن [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 31-44]
 • پنیرک بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی صمغ حاصل از برگ پنیرک (Malva Neglecta) [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 19-30]
 • پودر بهینه سازی تولید دوغ طعم دار به روش سطح پاسخ و بررسی برخی ویژگی های کیفی پودر حاصل از آن [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 5-18]
 • پوشش‌دهی پوشش دهی توام باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و بتاکاروتن با استفاده از کازئین و کاراگینان و بررسی ماندگاری در طول زمان و در شرایط شبیه سازی شده اسید معده [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 69-80]
 • پونه ارائه فرمولاسیون جدید با استفاده از تمرهندی و پونه در زیتون پرورده [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 91-100]

ت

 • ترانس گلوتامیناز اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی نوشیدنی پروبیوتیک حاصل از مخلوط شیر گاو و شیر سویا [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 109-121]
 • ترکیبات پلی فنلی بررسی فعالیت ضد اکسایشی و میزان ترکیبات فنولی عصاره بابونه (Chamomilla recutita L) [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 101-108]
 • تمرین برونگرا تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت سیر بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدهید سرم مردان فعال پس از ورزش برون گرا [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 57-64]
 • تمرهندی ارائه فرمولاسیون جدید با استفاده از تمرهندی و پونه در زیتون پرورده [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 91-100]
 • توت فرنگی توسعه دو روش بسته‌بندی بر پایه نانو ذرات نقره برای افزایش ماندگاری توت فرنگی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 15-26]

ج

 • جذب اتمی تأثیر فرایند تصفیه بر میزان فلزات سنگین در روغن سویا [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 35-44]
 • جریانی بهینه‌سازی متغیرها و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، جریانی و حسی ماست حاوی آب سیب با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 87-100]

چ

 • چربی بررسی الگوی اسیدهای چرب غیر اشباع و ترکیب شیمیایی گوشت لابستر خاردار ( Panulirus homarus) صید شده از خلیج فارس [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 43-50]
 • چربی های بدون ترانس اثر اینتراستریفیکاسیون شیمیایی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مخلوط های پالم استئارین/ روغن کانولا [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 113-127]

ح

 • حجم مخصوص بررسی اثر افزودن آرد کتان (Linum usitatissimum) بر بیاتی و خواص حسی نان تست [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 45-54]
 • حسی بهینه‌سازی متغیرها و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، جریانی و حسی ماست حاوی آب سیب با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 87-100]
 • حلال بررسی اثرات شرایط استخراج بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های میوه کنار و هسته خرما رقم مضافتی [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 55-62]

خ

 • خشک کن پاششی بهینه‌سازی فرآیند خشک کردن پاششی جهت تولید پودرهای ریزدرون پوشانی شده عصاره فراسودمند استخراجی از چغندر لبویی [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 31-44]
 • خصوصیات ویسکوالاستیک بررسی اثر صمغ‌های گوار و زانتان بر خصوصیات ویسکوالاستیکی کیک اسفنجی بدون گلوتن با استفاده از آزمون رهایی تنش [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 101-109]
 • خلیج فارس بررسی الگوی اسیدهای چرب غیر اشباع و ترکیب شیمیایی گوشت لابستر خاردار ( Panulirus homarus) صید شده از خلیج فارس [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 43-50]
 • خمیر انگور بررسی اثر تیمارهای مختلف حرارتی بر خصوصیات کیفی و شیمیایی آب انگور [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 65-72]
 • خواص حسی بررسی اثر افزودن آرد کتان (Linum usitatissimum) بر بیاتی و خواص حسی نان تست [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 45-54]
 • خواص فیزیکوشیمیایی بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی صمغ حاصل از برگ پنیرک (Malva Neglecta) [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 19-30]

د

 • دانه بالنگو اثر صمغ دانه بالنگو بر ویژگی‌های رئولوژیکی، فیزیکی و حسی کیک برنجی بدون گلوتن [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 61-68]
 • دانه کتان بررسی اثر افزودن آرد کتان (Linum usitatissimum) بر بیاتی و خواص حسی نان تست [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 45-54]
 • دمای خشک کردن تأثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر فرآیند خشک کردن بادام زمینی درخشک کن هوای داغ [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 107-115]
 • دوغ بهینه سازی تولید دوغ طعم دار به روش سطح پاسخ و بررسی برخی ویژگی های کیفی پودر حاصل از آن [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 5-18]

ر

 • رادیکال آزاد تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت سیر بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدهید سرم مردان فعال پس از ورزش برون گرا [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 57-64]
 • ریزدرون پوشانی بهینه‌سازی فرآیند خشک کردن پاششی جهت تولید پودرهای ریزدرون پوشانی شده عصاره فراسودمند استخراجی از چغندر لبویی [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 31-44]
 • رنگ‌سنجی بررسی اثر افزودن آرد کتان (Linum usitatissimum) بر بیاتی و خواص حسی نان تست [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 45-54]
 • روش سطح پاسخ بهینه‌سازی فرآیند خشک کردن پاششی جهت تولید پودرهای ریزدرون پوشانی شده عصاره فراسودمند استخراجی از چغندر لبویی [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 31-44]
 • روش سطح پاسخ بهینه سازی تولید پروتئین هیدرولیز شده از پنبه دانه به روش سطح پاسخ [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 45-60]
 • روش‌شناسی سطح پاسخ بهینه سازی تولید دوغ طعم دار به روش سطح پاسخ و بررسی برخی ویژگی های کیفی پودر حاصل از آن [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 5-18]
 • روغن تعیین ویژگی های تغذیه ای روغن استخراج شده از میوه بلوط ایرانی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 65-72]
 • روغن آفتابگردان استخراج ترکیبات فنولی و توکوفرولی گیاه متکا و بررسی تأثیر عصاره آن در پایداری روغن آفتابگردان بعنوان جایگزین آنتی اکسیدان سنتزی [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 81-90]
 • روغن سویا تأثیر فرایند تصفیه بر میزان فلزات سنگین در روغن سویا [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 35-44]
 • روغن کانولا اثر اینتراستریفیکاسیون شیمیایی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مخلوط های پالم استئارین/ روغن کانولا [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 113-127]
 • رئولوژی بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی صمغ حاصل از برگ پنیرک (Malva Neglecta) [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 19-30]

ز

 • زانتان بررسی تأثیر صمغ گوار و زانتان و امولسیفایر سدیم استئاریل لاکتیلات بر ویژگی های کیفی کیک اسفنجی فاقد گلوتن بر پایۀ نشاسته ذرت و اکارا [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 87-100]
 • زیتون پرورده ارائه فرمولاسیون جدید با استفاده از تمرهندی و پونه در زیتون پرورده [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 91-100]
 • زمان فرآیند تأثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر فرآیند خشک کردن بادام زمینی درخشک کن هوای داغ [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 107-115]
 • زمان ماندگاری تاثیر پوشش های نانوکامپوزیتی حاوی ذرات مس بر مشخصه های میکروبی و فیزیکی شیر در مقایسه با بسته های پلی اتیلن معمولی [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 31-42]
 • زمان نگهداری توسعه دو روش بسته‌بندی بر پایه نانو ذرات نقره برای افزایش ماندگاری توت فرنگی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 15-26]
 • زنده مانی میکروسکوپ نوری اپی فلورسانس روشی نوین برای ارزیابی فعالیت تخمیری مخمر نانوایی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 27-34]

س

 • سیال فوق بحرانی استخراج ترکیبات فنولی و توکوفرولی گیاه متکا و بررسی تأثیر عصاره آن در پایداری روغن آفتابگردان بعنوان جایگزین آنتی اکسیدان سنتزی [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 81-90]
 • سدیم استئاریل لاکتیلات بررسی تأثیر صمغ گوار و زانتان و امولسیفایر سدیم استئاریل لاکتیلات بر ویژگی های کیفی کیک اسفنجی فاقد گلوتن بر پایۀ نشاسته ذرت و اکارا [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 87-100]
 • سرب حذف سرب و کادمیم از آب توسط نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 پوشش دار شده به روش سبز [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 99-106]
 • سرعت هوا تأثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر فرآیند خشک کردن بادام زمینی درخشک کن هوای داغ [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 107-115]
 • سویا مدل سازی فرآیند برشته شدن اسنک سویا تحت سامانه مادون قرمز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 19-30]

ش

 • شبکه عصبی مصنوعی مدل سازی فرآیند برشته شدن اسنک سویا تحت سامانه مادون قرمز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 19-30]
 • شیر ساخت بیوفیلم جدید بر پایه نانوذرات نشاسته، نانوذرات سلولز و عصاره سیر و بررسی خواص ضدمیکروبی آن به منظور استفاده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 73-86]
 • شیر تاثیر پوشش های نانوکامپوزیتی حاوی ذرات مس بر مشخصه های میکروبی و فیزیکی شیر در مقایسه با بسته های پلی اتیلن معمولی [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 31-42]
 • شیر سویا اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی نوشیدنی پروبیوتیک حاصل از مخلوط شیر گاو و شیر سویا [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 109-121]
 • شیر گاو اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی نوشیدنی پروبیوتیک حاصل از مخلوط شیر گاو و شیر سویا [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 109-121]
 • شیمی سبز حذف سرب و کادمیم از آب توسط نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 پوشش دار شده به روش سبز [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 99-106]

ص

 • صمغ بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی صمغ حاصل از برگ پنیرک (Malva Neglecta) [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 19-30]
 • صمغ گوار بررسی اثر صمغ‌های گوار و زانتان بر خصوصیات ویسکوالاستیکی کیک اسفنجی بدون گلوتن با استفاده از آزمون رهایی تنش [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 101-109]

ض

 • ضد میکروب مطالعه اثرات ضد باکتریایی و ضد اکسیداسیونی عصاره جلبک Chlorella vulgaris بر کیفیت ماهی Rainbow Trout در دمای 4 درجه سلسیوس [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 51-64]

ظ

 • ظرفیت ضداکسایشی تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت سیر بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدهید سرم مردان فعال پس از ورزش برون گرا [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 57-64]

ع

 • عرق نعنا بهینه سازی تولید دوغ طعم دار به روش سطح پاسخ و بررسی برخی ویژگی های کیفی پودر حاصل از آن [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 5-18]
 • عصاره بررسی اثرات شرایط استخراج بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های میوه کنار و هسته خرما رقم مضافتی [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 55-62]
 • عصاره مطالعه اثرات ضد باکتریایی و ضد اکسیداسیونی عصاره جلبک Chlorella vulgaris بر کیفیت ماهی Rainbow Trout در دمای 4 درجه سلسیوس [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 51-64]
 • عصاره چغندر قرمز بهینه‌سازی فرآیند خشک کردن پاششی جهت تولید پودرهای ریزدرون پوشانی شده عصاره فراسودمند استخراجی از چغندر لبویی [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 31-44]
 • عصاره دارچین تعیین زمان ماندگاری فیله ماهی کپور معمولی غوطه ور شده در عصاره دارچین طی نگهداری در یخچال [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 101-112]
 • عناصر غذایی تعیین ویژگی های تغذیه ای روغن استخراج شده از میوه بلوط ایرانی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 65-72]

ف

 • فراسودمند اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی نوشیدنی پروبیوتیک حاصل از مخلوط شیر گاو و شیر سویا [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 109-121]
 • فرایند مواد غذایی بررسی فعالیت ضد اکسایشی و میزان ترکیبات فنولی عصاره بابونه (Chamomilla recutita L) [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 101-108]
 • فرمولاسیون ارائه فرمولاسیون جدید با استفاده از تمرهندی و پونه در زیتون پرورده [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 91-100]
 • فیزیکوشیمیایی بهینه‌سازی متغیرها و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، جریانی و حسی ماست حاوی آب سیب با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 87-100]
 • فساد شیمیایی تعیین زمان ماندگاری فیله ماهی کپور معمولی غوطه ور شده در عصاره دارچین طی نگهداری در یخچال [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 101-112]
 • فساد میکروبی تعیین زمان ماندگاری فیله ماهی کپور معمولی غوطه ور شده در عصاره دارچین طی نگهداری در یخچال [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 101-112]
 • فعالیت آنتی اکسیدانی بهینه سازی تولید پروتئین هیدرولیز شده از پنبه دانه به روش سطح پاسخ [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 45-60]
 • فعالیت آنتی‌اکسیدانی بررسی اثرات شرایط استخراج بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های میوه کنار و هسته خرما رقم مضافتی [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 55-62]
 • فعالیت ضد اکسایشی بررسی فعالیت ضد اکسایشی و میزان ترکیبات فنولی عصاره بابونه (Chamomilla recutita L) [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 101-108]
 • فعالیت ورزشی وامانده ساز تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت ال آرژنین بر شاخص های آسیب سلولی عضلانی و قلبی کاراته کاران جوان پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 77-86]
 • فلزات سنگین تأثیر فرایند تصفیه بر میزان فلزات سنگین در روغن سویا [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 35-44]

ق

 • قدرت تولید گاز میکروسکوپ نوری اپی فلورسانس روشی نوین برای ارزیابی فعالیت تخمیری مخمر نانوایی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 27-34]
 • قزل آلای رنگین‌کمان اثرات شیوه بسته‌بندی تحت خلاء و افزودنی‌ها بر پایداری اکسیداتیو فیله منجمد بدون پوست قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 45-56]

ک

 • کادمیم حذف سرب و کادمیم از آب توسط نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 پوشش دار شده به روش سبز [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 99-106]
 • کاراگینان پوشش دهی توام باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و بتاکاروتن با استفاده از کازئین و کاراگینان و بررسی ماندگاری در طول زمان و در شرایط شبیه سازی شده اسید معده [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 69-80]
 • کازئین پوشش دهی توام باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و بتاکاروتن با استفاده از کازئین و کاراگینان و بررسی ماندگاری در طول زمان و در شرایط شبیه سازی شده اسید معده [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 69-80]
 • کیتوزان مطالعه ویژگی فیلم های نانو کامپوزیتی ساخته شده از نشاسته و کیتوزان، همراه با نانو ذرات نقره و مقایسه اثر ضد میکروبی آن ها [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 5-22]
 • کربوکسی متیل سلولز بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست کم چرب حاوی اینولین بلند زنجیر و کربوکسی متیل سلولز [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 85-98]
 • کره تاثیر روش تولید کره بر ویژگی های تغذیه ای و عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 5-14]
 • کیک بدون گلوتن بررسی اثر صمغ‌های گوار و زانتان بر خصوصیات ویسکوالاستیکی کیک اسفنجی بدون گلوتن با استفاده از آزمون رهایی تنش [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 101-109]
 • کیک بدون گلوتن بررسی تأثیر صمغ گوار و زانتان و امولسیفایر سدیم استئاریل لاکتیلات بر ویژگی های کیفی کیک اسفنجی فاقد گلوتن بر پایۀ نشاسته ذرت و اکارا [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 87-100]
 • کیک برنجی اثر صمغ دانه بالنگو بر ویژگی‌های رئولوژیکی، فیزیکی و حسی کیک برنجی بدون گلوتن [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 61-68]
 • کلسترول تاثیر روش تولید کره بر ویژگی های تغذیه ای و عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 5-14]
 • کنار بررسی اثرات شرایط استخراج بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های میوه کنار و هسته خرما رقم مضافتی [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 55-62]
 • کنسانتره پروتئین آب پنیر اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی نوشیدنی پروبیوتیک حاصل از مخلوط شیر گاو و شیر سویا [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 109-121]

گ

 • گاز کروماتوگرافی بررسی ترکیب اسیدهای چرب خامههای پاستوریزه صنعتی جنوب ایران [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 73-84]
 • گیاه بابونه بررسی فعالیت ضد اکسایشی و میزان ترکیبات فنولی عصاره بابونه (Chamomilla recutita L) [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 101-108]
 • گیاه جاشیرنما حذف سرب و کادمیم از آب توسط نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 پوشش دار شده به روش سبز [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 99-106]
 • گیاه متکا استخراج ترکیبات فنولی و توکوفرولی گیاه متکا و بررسی تأثیر عصاره آن در پایداری روغن آفتابگردان بعنوان جایگزین آنتی اکسیدان سنتزی [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 81-90]
 • گرمایش حرارتی بررسی اثر تیمارهای مختلف حرارتی بر خصوصیات کیفی و شیمیایی آب انگور [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 65-72]
 • گوار بررسی تأثیر صمغ گوار و زانتان و امولسیفایر سدیم استئاریل لاکتیلات بر ویژگی های کیفی کیک اسفنجی فاقد گلوتن بر پایۀ نشاسته ذرت و اکارا [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 87-100]

ل

 • لابستر خاردار بررسی الگوی اسیدهای چرب غیر اشباع و ترکیب شیمیایی گوشت لابستر خاردار ( Panulirus homarus) صید شده از خلیج فارس [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 43-50]
 • لاکتوباسیلوس کازئی استفاده از عصاره آنزیمی لاکتوباسیلوس کازئی، آسپرژیلوس نایجر و آسپرژیلوس اوریزا جهت تولید پنیر اصلاح شده آنزیمی [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 1-18]
 • لیپولیز تأثیر تیمار آنزیمی ترانس گلوتامیناز بر پروتئولیز و لیپولیز پنیر سفید آب نمکی کم چرب تلفیق شده با پروتئین های آب پنیر طی دوره رسیدن [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 31-44]

م

 • ماست بهینه‌سازی متغیرها و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، جریانی و حسی ماست حاوی آب سیب با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 87-100]
 • ماست کم چرب بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست کم چرب حاوی اینولین بلند زنجیر و کربوکسی متیل سلولز [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 85-98]
 • مایکروویو بررسی اثر تیمارهای مختلف حرارتی بر خصوصیات کیفی و شیمیایی آب انگور [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 65-72]
 • ماندگاری تعیین زمان ماندگاری فیله ماهی کپور معمولی غوطه ور شده در عصاره دارچین طی نگهداری در یخچال [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 101-112]
 • ماهی قزل آلای رنگین کمان مطالعه اثرات ضد باکتریایی و ضد اکسیداسیونی عصاره جلبک Chlorella vulgaris بر کیفیت ماهی Rainbow Trout در دمای 4 درجه سلسیوس [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 51-64]
 • ماهی کپور معمولی تعیین زمان ماندگاری فیله ماهی کپور معمولی غوطه ور شده در عصاره دارچین طی نگهداری در یخچال [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 101-112]
 • متی استر بررسی ترکیب اسیدهای چرب خامههای پاستوریزه صنعتی جنوب ایران [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 73-84]
 • مخمر نانوائی میکروسکوپ نوری اپی فلورسانس روشی نوین برای ارزیابی فعالیت تخمیری مخمر نانوایی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 27-34]
 • مدل پلگ ـ نورمند بررسی اثر صمغ‌های گوار و زانتان بر خصوصیات ویسکوالاستیکی کیک اسفنجی بدون گلوتن با استفاده از آزمون رهایی تنش [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 101-109]
 • مدلریاضی تأثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر فرآیند خشک کردن بادام زمینی درخشک کن هوای داغ [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 107-115]
 • مدل ماکسول تعمیم یافته بررسی اثر صمغ‌های گوار و زانتان بر خصوصیات ویسکوالاستیکی کیک اسفنجی بدون گلوتن با استفاده از آزمون رهایی تنش [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 101-109]
 • مراحل تصفیه تأثیر فرایند تصفیه بر میزان فلزات سنگین در روغن سویا [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 35-44]
 • میکروسکوپ نوری اپی فلوروسانس میکروسکوپ نوری اپی فلورسانس روشی نوین برای ارزیابی فعالیت تخمیری مخمر نانوایی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 27-34]
 • مکمل یاری ال آرژنین تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت ال آرژنین بر شاخص های آسیب سلولی عضلانی و قلبی کاراته کاران جوان پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 77-86]
 • مکمل یاری سیر تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت سیر بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدهید سرم مردان فعال پس از ورزش برون گرا [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 57-64]
 • مواد عمل آورنده اثر نوع و مقدار ماده عمل آورنده و نوع آرد بر کاهش میزان اسید فیتیک و ویژگی‌های کیفی در خمیر و نان تست [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 63-76]
 • میوه بلوط تعیین ویژگی های تغذیه ای روغن استخراج شده از میوه بلوط ایرانی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 65-72]

ن

 • نان تست اثر نوع و مقدار ماده عمل آورنده و نوع آرد بر کاهش میزان اسید فیتیک و ویژگی‌های کیفی در خمیر و نان تست [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 63-76]
 • نانوذرات سلولز ساخت بیوفیلم جدید بر پایه نانوذرات نشاسته، نانوذرات سلولز و عصاره سیر و بررسی خواص ضدمیکروبی آن به منظور استفاده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 73-86]
 • نانو ذرات مس تاثیر پوشش های نانوکامپوزیتی حاوی ذرات مس بر مشخصه های میکروبی و فیزیکی شیر در مقایسه با بسته های پلی اتیلن معمولی [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 31-42]
 • نانوذرات مغناطیسی آهن حذف سرب و کادمیم از آب توسط نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 پوشش دار شده به روش سبز [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 99-106]
 • نانوذرات نشاسته ساخت بیوفیلم جدید بر پایه نانوذرات نشاسته، نانوذرات سلولز و عصاره سیر و بررسی خواص ضدمیکروبی آن به منظور استفاده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 73-86]
 • نانوکامپوزیت تاثیر پوشش های نانوکامپوزیتی حاوی ذرات مس بر مشخصه های میکروبی و فیزیکی شیر در مقایسه با بسته های پلی اتیلن معمولی [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 31-42]
 • نانونقره توسعه دو روش بسته‌بندی بر پایه نانو ذرات نقره برای افزایش ماندگاری توت فرنگی [دوره 15، زمستان 96، 1397، صفحه 15-26]
 • نانو نقره مطالعه ویژگی فیلم های نانو کامپوزیتی ساخته شده از نشاسته و کیتوزان، همراه با نانو ذرات نقره و مقایسه اثر ضد میکروبی آن ها [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 5-22]
 • نشاسته مطالعه ویژگی فیلم های نانو کامپوزیتی ساخته شده از نشاسته و کیتوزان، همراه با نانو ذرات نقره و مقایسه اثر ضد میکروبی آن ها [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 5-22]
 • نشاسته ذرت بررسی تأثیر صمغ گوار و زانتان و امولسیفایر سدیم استئاریل لاکتیلات بر ویژگی های کیفی کیک اسفنجی فاقد گلوتن بر پایۀ نشاسته ذرت و اکارا [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 87-100]

و

 • ویژگی های فیزیکوشیمیایی اثر اینتراستریفیکاسیون شیمیایی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مخلوط های پالم استئارین/ روغن کانولا [دوره 15، پاییز 97، 1397، صفحه 113-127]
 • ویژگیهای فیزیکوشیمیایی بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست کم چرب حاوی اینولین بلند زنجیر و کربوکسی متیل سلولز [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 85-98]
 • ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی بهینه‌سازی فرآیند خشک کردن پاششی جهت تولید پودرهای ریزدرون پوشانی شده عصاره فراسودمند استخراجی از چغندر لبویی [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 31-44]
 • ویسکوزیته بررسی مقایسهای روشهای مختلف پیش پخت بر خواص رئولوژیکی برنج فوری تهیه شده از رقم هاشمی [دوره 15، تابستان 97، 1397، صفحه 23-30]

ه

 • هسته خرما بررسی اثرات شرایط استخراج بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های میوه کنار و هسته خرما رقم مضافتی [دوره 15، بهار 97، 1397، صفحه 55-62]