نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب ارزیابی انتقال آرسنیک از خاک و آب به شیر دامداری‌های محلی در دو منطقه از استان قزوین [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 89-102]
 • آب پنیر بهینه سازی بازیافت نیتروژنی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 35-44]
 • آب چغندر لبویی مدل‌سازی سینتیکی تخریب حرارتی رنگ در تولید کنسانتره آب چغندر قرمز با روش‌های حرارتی مختلف [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 87-98]
 • آرسنیک ارزیابی انتقال آرسنیک از خاک و آب به شیر دامداری‌های محلی در دو منطقه از استان قزوین [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 89-102]
 • آفلاتوکسین بررسی میزان فلزات سنگین، آفلاتوکسین و آلودگی میکروبی در محصول خرمای سایر [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 87-96]
 • آلیسین بررسی اثر دما و اندازه نمونه بر تغییرات رنگ، اسید پیرویک و آلیسین سیر توده بومی شوشتر پس از خشک شدن [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 99-107]
 • آنتی‌اکسیدان تخمیر لاکتیکی شیر شتر به‌وسیله برخی باکتری‌های مولد اگزوپلی‌ساکارید و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی آن [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 53-64]
 • آنزیم آلکالاز بهینه سازی بازیافت نیتروژنی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 35-44]
 • آنزیم‌بری به کمک فراصوت بررسی اثر امواج فراصوت بر فعالیت آنزیم پراکسیداز و میزان ویتامین ث لوبیای سبز [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 65-72]
 • آنزیم ترانس گلوتامیناز استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی به عنوان جایگزین بخشی از شیر خشک بدون چربی در ماست اسفناج [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 17-24]
 • آنمی فقر آهن مقایسه شیوع کم خونی فقر آهن در افراد آلوده و غیر آلوده به هلیکوباکتر پیلوری در شهرستان کاشان [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 29-36]
 • آون مایکروویو بررسی سینتیک خشک کردن توت سیاه و میزان انرژی مصرفی در آون مایکروویو [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 57-64]

ا

 • اتصال عرضی استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی به عنوان جایگزین بخشی از شیر خشک بدون چربی در ماست اسفناج [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 17-24]
 • ایزوله‌ پروتئین سویا تولید و بررسی فعالیت شلاته‌کنندگی و قدرت احیاء‌کنندگی پروتئین‌های هیدرولیز شده حاصل از ایزوله پروتئین سویا [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 65-74]
 • اسانس ‌لیمو بررسی تاثیر پوشش کیتوزان- اسانس لیمو بر ماندگاری قارچ دکمه‌ای (آگاریکوس بیسپوروس) کامل [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 35-46]
 • اسپکتروسکوپی فروسرخ تهیه و ارزیابی شاخص‌های رنگی نانوکمپلکس‌های کورکومین [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 33-46]
 • استان قزوین ارزیابی انتقال آرسنیک از خاک و آب به شیر دامداری‌های محلی در دو منطقه از استان قزوین [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 89-102]
 • استرپتوکوکوس ترموفیلوس استرپتوکوکوس ترموفیلوس مهندسی شده برای سنتز وانیلین طبیعی و کاربرد آن در صنعت غذا [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 17-28]
 • اسید پیروویک بررسی اثر دما و اندازه نمونه بر تغییرات رنگ، اسید پیرویک و آلیسین سیر توده بومی شوشتر پس از خشک شدن [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 99-107]
 • اسید فرولیک استرپتوکوکوس ترموفیلوس مهندسی شده برای سنتز وانیلین طبیعی و کاربرد آن در صنعت غذا [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 17-28]
 • اسید گالاکترونیک تعیین میزان پکتین گل آفتابگردان و بررسی کیفی آن به منظور استفاده در صنایع غذایی [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 25-34]
 • اسید لینولئیک مزدوج اثر مصرف مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر ترکیب بدن، لپتین سرم و قدرت عضلانی در مردان غیر ورزشکار [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 15-24]
 • افت وزنی بررسی اثر روش خنک کردن تحت خلاء بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کیک روغنی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 79-88]
 • اقتصاد روستایی نقش درآمدهای غیر کشاورزی در امنیت غذایی خانوارهای روستایی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 71-78]
 • اگزوپلی ساکارید تخمیر لاکتیکی شیر شتر به‌وسیله برخی باکتری‌های مولد اگزوپلی‌ساکارید و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی آن [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 53-64]
 • امواج فراصوت تهیه و بررسی خواص فیزیکی - مکانیکی فیلم گلوتن و مقایسة آن با فیلم پلی‌اتیلن با دانسیتة پایین (LDPE) [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 47-56]
 • انجماد تهیه و بررسی خواص فیزیکی - مکانیکی فیلم گلوتن و مقایسة آن با فیلم پلی‌اتیلن با دانسیتة پایین (LDPE) [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 47-56]
 • انرژی مصرفی بررسی سینتیک خشک کردن توت سیاه و میزان انرژی مصرفی در آون مایکروویو [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 57-64]
 • اینولین اثر اینولین بر زنده‌مانی باکتری‌های پروبیوتیک، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حسی بستنی سین بیوتیک تخمیری و غیرتخمیری [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 25-32]
 • اولتراسونیک بررسی تاثیر به‌کارگیری همی سلولاز در روش استخراج رفلاکس حرارتی و اولتراسوند بر راندمان استخراج گلیسیریزیک اسید از ریشه شیرین‌بیان [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 29-34]

ب

 • بادام ربیع تعیین و بررسی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم ربیع [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 65-74]
 • بازیافت نیتروژنی بهینه سازی بازیافت نیتروژنی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 35-44]
 • بافت اثر روغن گردو و کفیران بر روی خواص بافتی و رئولوژیکی بستنی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 59-70]
 • باکتری‌های اسید لاکتیک تخمیر لاکتیکی شیر شتر به‌وسیله برخی باکتری‌های مولد اگزوپلی‌ساکارید و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی آن [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 53-64]
 • بستنی اثر اینولین بر زنده‌مانی باکتری‌های پروبیوتیک، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حسی بستنی سین بیوتیک تخمیری و غیرتخمیری [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 25-32]
 • بستنی اثر روغن گردو و کفیران بر روی خواص بافتی و رئولوژیکی بستنی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 59-70]
 • بستنی کفیر تاثیر شیره خرما و صمغ عربی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی پرتقالی کفیر با استفاده از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی (PCA) [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 15-28]
 • بسته‌بندی بررسی تاثیر پوشش کیتوزان- اسانس لیمو بر ماندگاری قارچ دکمه‌ای (آگاریکوس بیسپوروس) کامل [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 35-46]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی استخراج ترکیبات فنولی و آنتی‌اکسیدانی میوه گیاه تاجریزی با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 87-98]

پ

 • پایداری امولسیون بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی سس مایونز کم چرب فرموله شده با نوعی نشاسته سیب زمینی به عنوان جایگزین تخم مرغ [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 103-111]
 • پراکسیداز بررسی اثر امواج فراصوت بر فعالیت آنزیم پراکسیداز و میزان ویتامین ث لوبیای سبز [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 65-72]
 • پرتودهی بررسی تاثیر پرتودهی روی ترکیبات فرار طبیعی نعناع خشک و مهاجرت کرده از بسته‌بندی به درون آن [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 5-14]
 • پردازش تصویری بهینه سازی و مدل‌سازی فرمولاسیون و شرایط پخت شبه پنیر پروسس گستردنی بر پایه پنیر فتای ایرانی به روش سرد کردن آهسته [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 43-52]
 • پروتئین فورمولاسیون و بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی فورمولای انترال پلی مریک حاوی پروتئین کازئینات سدیم [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 5-14]
 • پروتئین هیدرولیز شده تولید و بررسی فعالیت شلاته‌کنندگی و قدرت احیاء‌کنندگی پروتئین‌های هیدرولیز شده حاصل از ایزوله پروتئین سویا [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 65-74]
 • پکتین تعیین میزان پکتین گل آفتابگردان و بررسی کیفی آن به منظور استفاده در صنایع غذایی [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 25-34]
 • پلی اتیلن با دانسیتة پایین تهیه و بررسی خواص فیزیکی - مکانیکی فیلم گلوتن و مقایسة آن با فیلم پلی‌اتیلن با دانسیتة پایین (LDPE) [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 47-56]
 • پنیر پروسس بهینه سازی و مدل‌سازی فرمولاسیون و شرایط پخت شبه پنیر پروسس گستردنی بر پایه پنیر فتای ایرانی به روش سرد کردن آهسته [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 43-52]

ت

 • تاجریزی بهینه‌سازی استخراج ترکیبات فنولی و آنتی‌اکسیدانی میوه گیاه تاجریزی با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 87-98]
 • تالاب انزلی بررسی میزان تجمع کروم، روی و مس در بافت خوراکی ماهی کپور صید شده از تالاب بین المللی انزلی [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 99-105]
 • تخمیر تخمیر لاکتیکی شیر شتر به‌وسیله برخی باکتری‌های مولد اگزوپلی‌ساکارید و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی آن [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 53-64]
 • تخمیری اثر اینولین بر زنده‌مانی باکتری‌های پروبیوتیک، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حسی بستنی سین بیوتیک تخمیری و غیرتخمیری [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 25-32]
 • ترکیبات آنتی اکسیدانی بهینه‌سازی استخراج ترکیبات فنولی و آنتی‌اکسیدانی میوه گیاه تاجریزی با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 87-98]
 • ترکیبات فنولی بهینه‌سازی استخراج ترکیبات فنولی و آنتی‌اکسیدانی میوه گیاه تاجریزی با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 87-98]
 • ترکیب اسید چرب مقایسه کاربرد دستگاهDSC و روش ترکیب اسید چرب در تشخیص تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن آفتابگردان [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 37-42]
 • ترکیب بدن اثر مصرف مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر ترکیب بدن، لپتین سرم و قدرت عضلانی در مردان غیر ورزشکار [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 15-24]
 • تغلیظ مدل‌سازی سینتیکی تخریب حرارتی رنگ در تولید کنسانتره آب چغندر قرمز با روش‌های حرارتی مختلف [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 87-98]
 • تقلب مقایسه کاربرد دستگاهDSC و روش ترکیب اسید چرب در تشخیص تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن آفتابگردان [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 37-42]
 • تقلب تاثیر جایگزینی غلظت‌های مختلف شربت گلوکز و شربت ساکارز بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی عسل ایرانی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 45-58]
 • تنوع اقتصادی نقش درآمدهای غیر کشاورزی در امنیت غذایی خانوارهای روستایی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 71-78]
 • توت‌سیاه بررسی سینتیک خشک کردن توت سیاه و میزان انرژی مصرفی در آون مایکروویو [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 57-64]
 • توسعه روستایی نقش درآمدهای غیر کشاورزی در امنیت غذایی خانوارهای روستایی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 71-78]

ث

 • ثعلب بررسی تاثیر هیدروکلوئیدهای ثعلب و کربوکسی متیل سلولز بر روی خواص کیفی سس کچاپ [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 55-64]

ج

 • جرم باکتری شبیه‌سازی سنسور زیستی جهت تشخیص سالمونلا تایفی به روش میکروکانتکت پلیمر قالب مولکولی [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 73-86]

چ

 • چاقی اثرات بیوشیمیایی فروکتوز بر رژیم چاقی در موش‌های بالغ نر نژاد NMRI [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 47-54]
 • چسبندگی بررسی اثر روش‌های خشک کردن بر ویژگی‌های صمغ دانه بالنگو [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 97-107]

خ

 • خاک ارزیابی انتقال آرسنیک از خاک و آب به شیر دامداری‌های محلی در دو منطقه از استان قزوین [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 89-102]
 • خرمای سایر بررسی میزان فلزات سنگین، آفلاتوکسین و آلودگی میکروبی در محصول خرمای سایر [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 87-96]
 • خشک کردن بررسی اثر دما و اندازه نمونه بر تغییرات رنگ، اسید پیرویک و آلیسین سیر توده بومی شوشتر پس از خشک شدن [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 99-107]
 • خشک‌کردن سینتیک انتقال جرم خشک‌کردن ترکیبی مادون ‌قرمز- هوای داغ کدو حلوایی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 5-16]
 • خشک کن انجمادی بررسی اثر روش‌های خشک کردن بر ویژگی‌های صمغ دانه بالنگو [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 97-107]
 • خلاء بررسی اثر روش‌های خشک کردن بر ویژگی‌های صمغ دانه بالنگو [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 97-107]
 • خنک کردن تحت خلاء بررسی اثر روش خنک کردن تحت خلاء بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کیک روغنی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 79-88]
 • خنک کردن توسط هوا بررسی اثر روش خنک کردن تحت خلاء بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کیک روغنی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 79-88]
 • خواص اصطکاکی تعیین و بررسی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم ربیع [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 65-74]
 • خواص فیزیکی تعیین و بررسی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم ربیع [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 65-74]
 • خواص مکانیکی تعیین و بررسی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم ربیع [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 65-74]

د

 • درجه استریفیکاسیون تعیین میزان پکتین گل آفتابگردان و بررسی کیفی آن به منظور استفاده در صنایع غذایی [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 25-34]

ذ

 • ذخیره سازی ارزیابی بسته بندی با پوشش‌های 3% و 5% نانونقره بر پایه دی اکسید تیتانیوم در رشد قارچی نان های مصرفی [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 75-86]

ر

 • ریزمغذی ها بررسی میزان فلزات سنگین، آفلاتوکسین و آلودگی میکروبی در محصول خرمای سایر [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 87-96]
 • رژیم چرب اثرات بیوشیمیایی فروکتوز بر رژیم چاقی در موش‌های بالغ نر نژاد NMRI [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 47-54]
 • رفلاکس بررسی تاثیر به‌کارگیری همی سلولاز در روش استخراج رفلاکس حرارتی و اولتراسوند بر راندمان استخراج گلیسیریزیک اسید از ریشه شیرین‌بیان [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 29-34]
 • رنگ مدل‌سازی سینتیکی تخریب حرارتی رنگ در تولید کنسانتره آب چغندر قرمز با روش‌های حرارتی مختلف [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 87-98]
 • رنگ بررسی اثر دما و اندازه نمونه بر تغییرات رنگ، اسید پیرویک و آلیسین سیر توده بومی شوشتر پس از خشک شدن [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 99-107]
 • روی بررسی میزان تجمع کروم، روی و مس در بافت خوراکی ماهی کپور صید شده از تالاب بین المللی انزلی [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 99-105]
 • روغن آفتابگردان مقایسه کاربرد دستگاهDSC و روش ترکیب اسید چرب در تشخیص تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن آفتابگردان [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 37-42]
 • روغن زیتون فوق بکر مقایسه کاربرد دستگاهDSC و روش ترکیب اسید چرب در تشخیص تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن آفتابگردان [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 37-42]
 • روغن گردو اثر روغن گردو و کفیران بر روی خواص بافتی و رئولوژیکی بستنی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 59-70]
 • رئولوژی بررسی تاثیر هیدروکلوئیدهای ثعلب و کربوکسی متیل سلولز بر روی خواص کیفی سس کچاپ [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 55-64]
 • رئولوژی بررسی اثر روش‌های خشک کردن بر ویژگی‌های صمغ دانه بالنگو [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 97-107]
 • رئولوژی فورمولاسیون و بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی فورمولای انترال پلی مریک حاوی پروتئین کازئینات سدیم [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 5-14]
 • رئولوژی اثر روغن گردو و کفیران بر روی خواص بافتی و رئولوژیکی بستنی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 59-70]

ز

 • زمان خنک کردن بررسی اثر روش خنک کردن تحت خلاء بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کیک روغنی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 79-88]

س

 • سالمونلا تایفی شبیه‌سازی سنسور زیستی جهت تشخیص سالمونلا تایفی به روش میکروکانتکت پلیمر قالب مولکولی [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 73-86]
 • سدیم کازئینات تهیه و ارزیابی شاخص‌های رنگی نانوکمپلکس‌های کورکومین [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 33-46]
 • سیر بررسی اثر دما و اندازه نمونه بر تغییرات رنگ، اسید پیرویک و آلیسین سیر توده بومی شوشتر پس از خشک شدن [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 99-107]
 • سرد کردن آهسته بهینه سازی و مدل‌سازی فرمولاسیون و شرایط پخت شبه پنیر پروسس گستردنی بر پایه پنیر فتای ایرانی به روش سرد کردن آهسته [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 43-52]
 • سس مایونز بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی سس مایونز کم چرب فرموله شده با نوعی نشاسته سیب زمینی به عنوان جایگزین تخم مرغ [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 103-111]
 • سطح پاسخ بهینه سازی بازیافت نیتروژنی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 35-44]
 • سفتی بررسی اثر روش خنک کردن تحت خلاء بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کیک روغنی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 79-88]
 • سلیاک بررسی امکان تولید نان بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغ‌های قدومه شهری و زانتان [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 75-86]
 • سین بیوتیک اثر اینولین بر زنده‌مانی باکتری‌های پروبیوتیک، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حسی بستنی سین بیوتیک تخمیری و غیرتخمیری [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 25-32]
 • سینتیک مدل‌سازی سینتیکی تخریب حرارتی رنگ در تولید کنسانتره آب چغندر قرمز با روش‌های حرارتی مختلف [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 87-98]
 • سینرسیس بررسی تاثیر هیدروکلوئیدهای ثعلب و کربوکسی متیل سلولز بر روی خواص کیفی سس کچاپ [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 55-64]
 • سورگوم بررسی امکان تولید نان بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغ‌های قدومه شهری و زانتان [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 75-86]

ش

 • شاخص‌های رنگی تهیه و ارزیابی شاخص‌های رنگی نانوکمپلکس‌های کورکومین [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 33-46]
 • شبیه سازی شبیه‌سازی سنسور زیستی جهت تشخیص سالمونلا تایفی به روش میکروکانتکت پلیمر قالب مولکولی [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 73-86]
 • شربت گلوکز تاثیر جایگزینی غلظت‌های مختلف شربت گلوکز و شربت ساکارز بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی عسل ایرانی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 45-58]
 • شیرخشک بدون چربی استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی به عنوان جایگزین بخشی از شیر خشک بدون چربی در ماست اسفناج [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 17-24]
 • شیر دام بومی ارزیابی انتقال آرسنیک از خاک و آب به شیر دامداری‌های محلی در دو منطقه از استان قزوین [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 89-102]
 • شیر شتر تخمیر لاکتیکی شیر شتر به‌وسیله برخی باکتری‌های مولد اگزوپلی‌ساکارید و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی آن [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 53-64]
 • شیرین‌بیان بررسی تاثیر به‌کارگیری همی سلولاز در روش استخراج رفلاکس حرارتی و اولتراسوند بر راندمان استخراج گلیسیریزیک اسید از ریشه شیرین‌بیان [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 29-34]
 • شیره خرما تاثیر شیره خرما و صمغ عربی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی پرتقالی کفیر با استفاده از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی (PCA) [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 15-28]

ص

 • صمغ عربی تاثیر شیره خرما و صمغ عربی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی پرتقالی کفیر با استفاده از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی (PCA) [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 15-28]
 • صمغ عربی تهیه و ارزیابی شاخص‌های رنگی نانوکمپلکس‌های کورکومین [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 33-46]

ض

 • ضریب نفوذ سینتیک انتقال جرم خشک‌کردن ترکیبی مادون ‌قرمز- هوای داغ کدو حلوایی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 5-16]

ع

 • عفونت هلیکو باکتر پیلوری مقایسه شیوع کم خونی فقر آهن در افراد آلوده و غیر آلوده به هلیکوباکتر پیلوری در شهرستان کاشان [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 29-36]

غ

 • غیرتخمیری اثر اینولین بر زنده‌مانی باکتری‌های پروبیوتیک، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حسی بستنی سین بیوتیک تخمیری و غیرتخمیری [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 25-32]

ف

 • فرتین سرم مقایسه شیوع کم خونی فقر آهن در افراد آلوده و غیر آلوده به هلیکوباکتر پیلوری در شهرستان کاشان [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 29-36]
 • فروکتوز اثرات بیوشیمیایی فروکتوز بر رژیم چاقی در موش‌های بالغ نر نژاد NMRI [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 47-54]
 • فعالیت شلاته‌کنندگی تولید و بررسی فعالیت شلاته‌کنندگی و قدرت احیاء‌کنندگی پروتئین‌های هیدرولیز شده حاصل از ایزوله پروتئین سویا [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 65-74]
 • فلزات سنگین بررسی میزان فلزات سنگین، آفلاتوکسین و آلودگی میکروبی در محصول خرمای سایر [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 87-96]
 • فیلم خوراکی تهیه و بررسی ویژگی‌های فیلم خوراکی HPMC حاوی اسانس مریم گلی [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 5-16]
 • فیلم خوراکی تهیه و بررسی خواص فیزیکی - مکانیکی فیلم گلوتن و مقایسة آن با فیلم پلی‌اتیلن با دانسیتة پایین (LDPE) [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 47-56]
 • فورمولای انترال فورمولاسیون و بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی فورمولای انترال پلی مریک حاوی پروتئین کازئینات سدیم [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 5-14]

ق

 • قارچ‌ دکمه‌ای‌ کامل بررسی تاثیر پوشش کیتوزان- اسانس لیمو بر ماندگاری قارچ دکمه‌ای (آگاریکوس بیسپوروس) کامل [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 35-46]
 • قدرت احیاء‌کنندگی تولید و بررسی فعالیت شلاته‌کنندگی و قدرت احیاء‌کنندگی پروتئین‌های هیدرولیز شده حاصل از ایزوله پروتئین سویا [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 65-74]
 • قدرت عضلانی اثر مصرف مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر ترکیب بدن، لپتین سرم و قدرت عضلانی در مردان غیر ورزشکار [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 15-24]
 • قدومه شهری بررسی امکان تولید نان بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغ‌های قدومه شهری و زانتان [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 75-86]
 • قوام بررسی اثر روش‌های خشک کردن بر ویژگی‌های صمغ دانه بالنگو [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 97-107]

ک

 • کازئینات سدیم فورمولاسیون و بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی فورمولای انترال پلی مریک حاوی پروتئین کازئینات سدیم [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 5-14]
 • کپک ارزیابی بسته بندی با پوشش‌های 3% و 5% نانونقره بر پایه دی اکسید تیتانیوم در رشد قارچی نان های مصرفی [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 75-86]
 • کپک بررسی میزان فلزات سنگین، آفلاتوکسین و آلودگی میکروبی در محصول خرمای سایر [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 87-96]
 • کیتوزان بررسی تاثیر پوشش کیتوزان- اسانس لیمو بر ماندگاری قارچ دکمه‌ای (آگاریکوس بیسپوروس) کامل [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 35-46]
 • کچاپ بررسی تاثیر هیدروکلوئیدهای ثعلب و کربوکسی متیل سلولز بر روی خواص کیفی سس کچاپ [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 55-64]
 • کدوحلوایی سینتیک انتقال جرم خشک‌کردن ترکیبی مادون ‌قرمز- هوای داغ کدو حلوایی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 5-16]
 • کربوکسی متیل سلولز بررسی تاثیر هیدروکلوئیدهای ثعلب و کربوکسی متیل سلولز بر روی خواص کیفی سس کچاپ [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 55-64]
 • کروم بررسی میزان تجمع کروم، روی و مس در بافت خوراکی ماهی کپور صید شده از تالاب بین المللی انزلی [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 99-105]
 • کیفیت عسل تاثیر جایگزینی غلظت‌های مختلف شربت گلوکز و شربت ساکارز بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی عسل ایرانی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 45-58]
 • کفیران اثر روغن گردو و کفیران بر روی خواص بافتی و رئولوژیکی بستنی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 59-70]
 • کیک بررسی اثر روش خنک کردن تحت خلاء بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کیک روغنی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 79-88]
 • کلون سازی استرپتوکوکوس ترموفیلوس مهندسی شده برای سنتز وانیلین طبیعی و کاربرد آن در صنعت غذا [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 17-28]
 • کورکومین تهیه و ارزیابی شاخص‌های رنگی نانوکمپلکس‌های کورکومین [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 33-46]

گ

 • گاز کروماتوگرافی بررسی تاثیر پرتودهی روی ترکیبات فرار طبیعی نعناع خشک و مهاجرت کرده از بسته‌بندی به درون آن [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 5-14]
 • گرماسنج روبشی تفاضلی مقایسه کاربرد دستگاهDSC و روش ترکیب اسید چرب در تشخیص تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن آفتابگردان [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 37-42]
 • گل آفتابگردان تعیین میزان پکتین گل آفتابگردان و بررسی کیفی آن به منظور استفاده در صنایع غذایی [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 25-34]
 • گلوتن تهیه و بررسی خواص فیزیکی - مکانیکی فیلم گلوتن و مقایسة آن با فیلم پلی‌اتیلن با دانسیتة پایین (LDPE) [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 47-56]

ل

 • لپتین سرم اثر مصرف مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر ترکیب بدن، لپتین سرم و قدرت عضلانی در مردان غیر ورزشکار [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 15-24]
 • لوبیای سبز بررسی اثر امواج فراصوت بر فعالیت آنزیم پراکسیداز و میزان ویتامین ث لوبیای سبز [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 65-72]

م

 • مادون‌قرمز سینتیک انتقال جرم خشک‌کردن ترکیبی مادون ‌قرمز- هوای داغ کدو حلوایی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 5-16]
 • ماست اسفناج استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی به عنوان جایگزین بخشی از شیر خشک بدون چربی در ماست اسفناج [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 17-24]
 • ماهی کپور بررسی میزان تجمع کروم، روی و مس در بافت خوراکی ماهی کپور صید شده از تالاب بین المللی انزلی [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 99-105]
 • مخمر بررسی میزان فلزات سنگین، آفلاتوکسین و آلودگی میکروبی در محصول خرمای سایر [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 87-96]
 • مد‌‌ل‌سازی ریاضی بررسی سینتیک خشک کردن توت سیاه و میزان انرژی مصرفی در آون مایکروویو [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 57-64]
 • مدل نیوتن سینتیک انتقال جرم خشک‌کردن ترکیبی مادون ‌قرمز- هوای داغ کدو حلوایی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 5-16]
 • مردان غیر ورزشکار اثر مصرف مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر ترکیب بدن، لپتین سرم و قدرت عضلانی در مردان غیر ورزشکار [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 15-24]
 • مریم گلی تهیه و بررسی ویژگی‌های فیلم خوراکی HPMC حاوی اسانس مریم گلی [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 5-16]
 • مس بررسی میزان تجمع کروم، روی و مس در بافت خوراکی ماهی کپور صید شده از تالاب بین المللی انزلی [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 99-105]
 • مقدار کلسترول بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی سس مایونز کم چرب فرموله شده با نوعی نشاسته سیب زمینی به عنوان جایگزین تخم مرغ [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 103-111]
 • میکروکانتکت شبیه‌سازی سنسور زیستی جهت تشخیص سالمونلا تایفی به روش میکروکانتکت پلیمر قالب مولکولی [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 73-86]
 • مهاجرت بررسی تاثیر پرتودهی روی ترکیبات فرار طبیعی نعناع خشک و مهاجرت کرده از بسته‌بندی به درون آن [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 5-14]
 • موش نر نژادNMRI اثرات بیوشیمیایی فروکتوز بر رژیم چاقی در موش‌های بالغ نر نژاد NMRI [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 47-54]

ن

 • ناامنی غذایی نقش درآمدهای غیر کشاورزی در امنیت غذایی خانوارهای روستایی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 71-78]
 • نان ارزیابی بسته بندی با پوشش‌های 3% و 5% نانونقره بر پایه دی اکسید تیتانیوم در رشد قارچی نان های مصرفی [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 75-86]
 • نان بدون گلوتن بررسی امکان تولید نان بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغ‌های قدومه شهری و زانتان [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 75-86]
 • نانو ارزیابی بسته بندی با پوشش‌های 3% و 5% نانونقره بر پایه دی اکسید تیتانیوم در رشد قارچی نان های مصرفی [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 75-86]
 • نانو بیوسنسور شبیه‌سازی سنسور زیستی جهت تشخیص سالمونلا تایفی به روش میکروکانتکت پلیمر قالب مولکولی [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 73-86]
 • نانوکمپلکس تهیه و ارزیابی شاخص‌های رنگی نانوکمپلکس‌های کورکومین [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 33-46]
 • نشاسته اکتنیل سوکسینات انهیدرید بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی سس مایونز کم چرب فرموله شده با نوعی نشاسته سیب زمینی به عنوان جایگزین تخم مرغ [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 103-111]
 • نعناع خشک بسته بندی شده بررسی تاثیر پرتودهی روی ترکیبات فرار طبیعی نعناع خشک و مهاجرت کرده از بسته‌بندی به درون آن [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 5-14]
 • نفوذ رطوبتی بررسی سینتیک خشک کردن توت سیاه و میزان انرژی مصرفی در آون مایکروویو [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 57-64]
 • نقره ارزیابی بسته بندی با پوشش‌های 3% و 5% نانونقره بر پایه دی اکسید تیتانیوم در رشد قارچی نان های مصرفی [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 75-86]

و

 • وانیلین نوترکیب استرپتوکوکوس ترموفیلوس مهندسی شده برای سنتز وانیلین طبیعی و کاربرد آن در صنعت غذا [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 17-28]
 • ویتامین ث بررسی اثر امواج فراصوت بر فعالیت آنزیم پراکسیداز و میزان ویتامین ث لوبیای سبز [دوره 13، تابستان 95، 1395، صفحه 65-72]
 • ویژگی‌های رنگ بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی سس مایونز کم چرب فرموله شده با نوعی نشاسته سیب زمینی به عنوان جایگزین تخم مرغ [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 103-111]
 • ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی تاثیر شیره خرما و صمغ عربی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی پرتقالی کفیر با استفاده از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی (PCA) [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 15-28]

ه

 • هیدروکسی پروپیل متیل سلولز تهیه و بررسی ویژگی‌های فیلم خوراکی HPMC حاوی اسانس مریم گلی [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 5-16]
 • هیدروکلوئید بومی بررسی امکان تولید نان بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغ‌های قدومه شهری و زانتان [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 75-86]
 • هیدرولیز آنزیمی تولید و بررسی فعالیت شلاته‌کنندگی و قدرت احیاء‌کنندگی پروتئین‌های هیدرولیز شده حاصل از ایزوله پروتئین سویا [دوره 13، زمستان 94، 1395، صفحه 65-74]
 • هیدرولیز آنزیمی بهینه سازی بازیافت نیتروژنی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 35-44]
 • هلیکو باکتر پیلوری مقایسه شیوع کم خونی فقر آهن در افراد آلوده و غیر آلوده به هلیکوباکتر پیلوری در شهرستان کاشان [دوره 13، بهار 95، 1395، صفحه 29-36]
 • همی‌سلولاز بررسی تاثیر به‌کارگیری همی سلولاز در روش استخراج رفلاکس حرارتی و اولتراسوند بر راندمان استخراج گلیسیریزیک اسید از ریشه شیرین‌بیان [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 29-34]
 • هوای داغ سینتیک انتقال جرم خشک‌کردن ترکیبی مادون ‌قرمز- هوای داغ کدو حلوایی [دوره 13، پاییز 95، 1395، صفحه 5-16]