نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبگیری مقایسه ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ترکیب‌های زیست‌فعال میوه چهار رقم مرکبات با هدف بهره‌گیری در صنعت آبگیری و تولید کنسانتره [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 21-32]
 • آبگیری اسمزی بررسی اثرات پیش‏تیمار آبگیری اسمزی در فشارکاهش‏یافته ناپیوسته برروی بافت، رنگ و جذب روغن برش‌های کیوی سرخ شده در خلا [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 5-12]
 • آسپرژیلوس بررسی عوامل مؤثر بر رشد قارچی و تولید آفلاتوکسین در انبارهای پسته استان کرمان [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 83-92]
 • آمادگی قلبی تنفسی رابطه مصرف صبحانه، ترکیب بدنی و آمادگی قلبی تنفسی در دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 63-70]

ا

 • ادویه بررسی میزان آلودگی ادویه‌های عرضه شده به صورت فله‌ و بسته بندی (فلفل سیاه، فلفل قرمز، سماق و دارچین) به اسپورهای هوازی در استان زنجان [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 41-48]
 • ازن تأثیر تیمارهای پس از برداشت بر روی کیفیت گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا وای [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 71-80]
 • اسپورهای هوازی بررسی میزان آلودگی ادویه‌های عرضه شده به صورت فله‌ و بسته بندی (فلفل سیاه، فلفل قرمز، سماق و دارچین) به اسپورهای هوازی در استان زنجان [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 41-48]
 • اسیدیته مقایسه میزان اسید فولیک تولید شده در ماست پروبیوتیک و ماست معمولی حاصل از شیر گاو، شیر گوسفند و شیر بز [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 35-46]
 • اسید سیتریک تأثیر تیمارهای پس از برداشت بر روی کیفیت گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا وای [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 71-80]
 • اسید فولیک مقایسه میزان اسید فولیک تولید شده در ماست پروبیوتیک و ماست معمولی حاصل از شیر گاو، شیر گوسفند و شیر بز [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 35-46]
 • امواج مایکروویو استخراج عصاره پوسته گردو واریته شهمیرزادی و تاثیر حلال و روش استخراج بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره حاصله [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 85-98]
 • امولسیون لیکوپن تولید امولسیون‌های لیکوپن با استفاده از ژلاتین و مالتودکسترین و بهینه سازی فرآیند با به‌کارگیری روش سطح پاسخ [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 55-68]
 • انبار بررسی عوامل مؤثر بر رشد قارچی و تولید آفلاتوکسین در انبارهای پسته استان کرمان [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 83-92]
 • اینورت بررسی و مقایسه خصوصیات کیفی موثر بر فرآیند تصفیه در شکرخام وارداتی و تولید داخل [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 49-62]

ب

 • بازده استخراج بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره قهوه خام و بو داده شده [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 13-20]
 • بافت اثر تیمارهای حرارتی بر ویژگی‌های رئولوژیکی و بافتی صمغ دانه ریحان [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 5-16]
 • باکتری پروبیوتیک بومی مقایسه میزان اسید فولیک تولید شده در ماست پروبیوتیک و ماست معمولی حاصل از شیر گاو، شیر گوسفند و شیر بز [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 35-46]
 • بذرک ارزیابی و مقایسه برخی از خواص شیمیایی دانه کنجد و بذرک [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 77-84]
 • برشته کردن بهینه سازی فرایند برشته کردن دانه کنجد جهت تولید روغن با کیفیت بهتر [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 101-111]
 • بسته بندی بررسی میزان آلودگی ادویه‌های عرضه شده به صورت فله‌ و بسته بندی (فلفل سیاه، فلفل قرمز، سماق و دارچین) به اسپورهای هوازی در استان زنجان [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 41-48]
 • بسته‌بندی تاثیر فیلم‌های کامپوزیتی نانولوله کربنی و نانوذرات اکسیدروی بر خواص حسی و آلودگی میکروبی خرمای مضافتی [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 41-48]
 • بسته بندی زیست تخریب پذیر اثرات ضد قارچی عصاره هیدروالکلی آویشن (Thymus vulgaris) و پوشش کربوکسی متیل سلولز خوراکی بر افزایش عمر ماندگاری مغز فندق تازه [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 39-48]
 • بسته‌بندی‌های ضدمیکروبی موادغذایی بررسی خاصیت ضدمیکروبی نانوذره و فیلم کیتوزان بر دو گونه از باکتری‌های بیماری زا با منشا غذا [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 5-12]
 • بیسکویت تاثیر پودر هسته خرما بر برخی ویژگی‌های خمیر بیسکویت و بیسکویت سخت [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 5-14]
 • بهینه سازی بررسی اثرات پیش‏تیمار آبگیری اسمزی در فشارکاهش‏یافته ناپیوسته برروی بافت، رنگ و جذب روغن برش‌های کیوی سرخ شده در خلا [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 5-12]

پ

 • پایداری تولید امولسیون‌های لیکوپن با استفاده از ژلاتین و مالتودکسترین و بهینه سازی فرآیند با به‌کارگیری روش سطح پاسخ [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 55-68]
 • پرس سرد ترکیب اسیدچرب و استرول روغن مغزهای خوراکی ایرانی شامل پسته، گردو، فندق و بادام تهیه شده به روش پرس سرد [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 77-84]
 • پیش فرآوری بررسی اثر پیش فرآوری با قلیا بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی ژلاتین فیل ماهی ایرانی (بلوگا) [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 15-22]
 • پنیر گاوی سنتی سنگسر بررسی ویژگی‌های تکنولوژیکی لاکتوباسیل‌های جداسازی شده از پنیرهای گوسفندی و گاوی سنتی سنگسر [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 99-107]
 • پودر هسته خرما تاثیر پودر هسته خرما بر برخی ویژگی‌های خمیر بیسکویت و بیسکویت سخت [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 5-14]
 • پوشش دهی تاثیر دو روش بسته بندی نانویی بر پایه کیتوزان بر شرایط میکروبی دو رقم زردآلو (58- شاهرود و چین‌کلاغی) [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 47-54]
 • پوشش کربوکسی متیل سلولز اثرات ضد قارچی عصاره هیدروالکلی آویشن (Thymus vulgaris) و پوشش کربوکسی متیل سلولز خوراکی بر افزایش عمر ماندگاری مغز فندق تازه [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 39-48]

ت

 • ترکیبات اسیدهای چرب ارزیابی و مقایسه ترکیبات شیمیایی و اسیدهای چرب موجود در برگ دو نمونه گیاه خرفه ایرانی متعلق به شمال (استان گیلان) و جنوب (استان فارس) [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 59-64]
 • ترکیبات فنولی تاثیر شرایط عصاره‌گیری به کمک فراصوت بر میزان استخراج ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی از میوه سنجد زینتی (Elaeagnus umbellate) [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 23-32]
 • ترکیبات فنولیک بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره قهوه خام و بو داده شده [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 13-20]
 • ترکیب استرولی ترکیب اسیدچرب و استرول روغن مغزهای خوراکی ایرانی شامل پسته، گردو، فندق و بادام تهیه شده به روش پرس سرد [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 77-84]
 • ترکیب اسید چرب ارزیابی و مقایسه برخی از خواص شیمیایی دانه کنجد و بذرک [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 77-84]
 • ترکیب اسیدهای چرب ترکیب اسیدچرب و استرول روغن مغزهای خوراکی ایرانی شامل پسته، گردو، فندق و بادام تهیه شده به روش پرس سرد [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 77-84]
 • ترکیب بدن رابطه مصرف صبحانه، ترکیب بدنی و آمادگی قلبی تنفسی در دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 63-70]
 • ترکیب زیست فعال مقایسه ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ترکیب‌های زیست‌فعال میوه چهار رقم مرکبات با هدف بهره‌گیری در صنعت آبگیری و تولید کنسانتره [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 21-32]
 • ترکیب شیمایی ارزیابی و مقایسه ترکیبات شیمیایی و اسیدهای چرب موجود در برگ دو نمونه گیاه خرفه ایرانی متعلق به شمال (استان گیلان) و جنوب (استان فارس) [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 59-64]
 • تصفیه روغن تاثیر فرایند تصفیه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن دو رقم زیتون بلیدی و آربیکینا [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 81-90]
 • تیمار حرارتی اثر تیمارهای حرارتی بر ویژگی‌های رئولوژیکی و بافتی صمغ دانه ریحان [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 5-16]

ج

 • جلبک اسپیرولینا بهینه سازی شرایط مختلف (دما، تغییر شدت نور، روش‌های کشت (غیرمداوم و نیمه مداوم) و نوع منبع کربنی) برای تولید حداکثر فایکوسیانین توسط ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Arthrospira platensis) [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 91-100]

چ

 • چویل تولید صنعتی ماست چویل و بررسی خصوصیات شیمیایی و حسی آن [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 59-70]

ح

 • حسی تأثیر اینولین و گالاکتوالیگوساکاریدها بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی سس کچاپ پری بیوتیک [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 49-58]

خ

 • خاصیت آنتی اکسیدانی بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره قهوه خام و بو داده شده [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 13-20]
 • خرمای مضافتی تاثیر فیلم‌های کامپوزیتی نانولوله کربنی و نانوذرات اکسیدروی بر خواص حسی و آلودگی میکروبی خرمای مضافتی [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 41-48]
 • خروج آب مدل‌سازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی بادمجان (SolanumMelongena L.) [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 65-76]
 • خشکبار بررسی مقادیر 5- هیدروکسی متیل فورفورال در خشکبارهای پرمصرف ایران [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 69-76]
 • خشک کردن لایه نازک بهینه سازی ضریب نفوذ موثر رطوبت و مدلسازی ریاضی سینتیک خشک کردن برش‌های میوه به (Cydonia oblonga) [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 49-58]
 • خصوصیات شیمیایی و حسی تولید صنعتی ماست چویل و بررسی خصوصیات شیمیایی و حسی آن [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 59-70]
 • خصوصیات فیزیکوشیمیایی بررسی و مقایسه خصوصیات کیفی موثر بر فرآیند تصفیه در شکرخام وارداتی و تولید داخل [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 49-62]
 • خصوصیات فیزیکوشیمیایی بررسی اثر جایگزینی نسبی گوشت قرمز با ژلاتین بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی سوسیس [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 17-26]
 • خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارزیابی اثر کاربرد 1- متیل سیکلو پروپن بر خواص فیزیکوشیمیایی گوجه فرنگی رقم ”راپسونا“ [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 85-100]
 • خواص شیمیایی ارزیابی خصوصیات شیمیایی و اکسایشی روغن‌های زیتون فرابکر وارداتی [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 27-34]
 • خواص شیمیایی ارزیابی و مقایسه برخی از خواص شیمیایی دانه کنجد و بذرک [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 77-84]
 • خواص فیزیکی مقایسه ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ترکیب‌های زیست‌فعال میوه چهار رقم مرکبات با هدف بهره‌گیری در صنعت آبگیری و تولید کنسانتره [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 21-32]
 • خواص میکروبی تاثیر دو روش بسته بندی نانویی بر پایه کیتوزان بر شرایط میکروبی دو رقم زردآلو (58- شاهرود و چین‌کلاغی) [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 47-54]

د

 • دکستران بررسی و مقایسه خصوصیات کیفی موثر بر فرآیند تصفیه در شکرخام وارداتی و تولید داخل [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 49-62]
 • دما بررسی عوامل مؤثر بر رشد قارچی و تولید آفلاتوکسین در انبارهای پسته استان کرمان [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 83-92]

ر

 • رادیکال آزاد بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی برخی از گیاهان تیره گل سرخ به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان‌های سنتزی در صنایع غذایی [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 33-40]
 • رادیکال نیتریک اکساید بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی برخی از گیاهان تیره گل سرخ به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان‌های سنتزی در صنایع غذایی [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 33-40]
 • رطوبت نسبی بررسی عوامل مؤثر بر رشد قارچی و تولید آفلاتوکسین در انبارهای پسته استان کرمان [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 83-92]
 • رنسیمت ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی اسانس گیاه مرزه زراعی در روغن کلزا و روغن ماهی کیلکا [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 29-38]
 • روش تاگوچی بررسی شرایط بهینه در میکرو استخراج مایع - مایع ترکیبات موجود در عرق گیاهMenthe piperita ، به روش تاگوچی [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 93-97]
 • روش سطح پاسخ تولید امولسیون‌های لیکوپن با استفاده از ژلاتین و مالتودکسترین و بهینه سازی فرآیند با به‌کارگیری روش سطح پاسخ [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 55-68]
 • روش سطح پاسخ بهینه سازی فرایند برشته کردن دانه کنجد جهت تولید روغن با کیفیت بهتر [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 101-111]
 • روش سطح پاسخ (RSM) سنتز، شناسایی، بهینه سازی و مدلسازی تولید صمغ کردلان از Paenibacillus polymyxa بوسیله روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 13-28]
 • روش های کشت غیرمداوم بهینه سازی شرایط مختلف (دما، تغییر شدت نور، روش‌های کشت (غیرمداوم و نیمه مداوم) و نوع منبع کربنی) برای تولید حداکثر فایکوسیانین توسط ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Arthrospira platensis) [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 91-100]
 • روغن برگ خرفه ارزیابی و مقایسه ترکیبات شیمیایی و اسیدهای چرب موجود در برگ دو نمونه گیاه خرفه ایرانی متعلق به شمال (استان گیلان) و جنوب (استان فارس) [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 59-64]
 • روغن خوراکی ارزیابی خصوصیات شیمیایی و اکسایشی روغن‌های زیتون فرابکر وارداتی [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 27-34]
 • روغن زیتون ارزیابی خصوصیات شیمیایی و اکسایشی روغن‌های زیتون فرابکر وارداتی [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 27-34]
 • روغن زیتون بکر تاثیر فرایند تصفیه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن دو رقم زیتون بلیدی و آربیکینا [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 81-90]
 • روغن سویا استخراج عصاره پوسته گردو واریته شهمیرزادی و تاثیر حلال و روش استخراج بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره حاصله [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 85-98]
 • روغن کلزا ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی اسانس گیاه مرزه زراعی در روغن کلزا و روغن ماهی کیلکا [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 29-38]
 • روغن کنجد بهینه سازی فرایند برشته کردن دانه کنجد جهت تولید روغن با کیفیت بهتر [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 101-111]
 • روغن ماهی کیلکا ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی اسانس گیاه مرزه زراعی در روغن کلزا و روغن ماهی کیلکا [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 29-38]
 • روغن مغزهای خوراکی ترکیب اسیدچرب و استرول روغن مغزهای خوراکی ایرانی شامل پسته، گردو، فندق و بادام تهیه شده به روش پرس سرد [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 77-84]
 • رئولوژی بررسی اثر پیش فرآوری با قلیا بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی ژلاتین فیل ماهی ایرانی (بلوگا) [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 15-22]
 • رئولوژی اثر تیمارهای حرارتی بر ویژگی‌های رئولوژیکی و بافتی صمغ دانه ریحان [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 5-16]

ز

 • زردآلو تاثیر دو روش بسته بندی نانویی بر پایه کیتوزان بر شرایط میکروبی دو رقم زردآلو (58- شاهرود و چین‌کلاغی) [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 47-54]
 • زنجان بررسی میزان آلودگی ادویه‌های عرضه شده به صورت فله‌ و بسته بندی (فلفل سیاه، فلفل قرمز، سماق و دارچین) به اسپورهای هوازی در استان زنجان [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 41-48]

ژ

 • ژلاتین تولید صنعتی ماست چویل و بررسی خصوصیات شیمیایی و حسی آن [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 59-70]
 • ژلاتین بررسی اثر پیش فرآوری با قلیا بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی ژلاتین فیل ماهی ایرانی (بلوگا) [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 15-22]
 • ژلاتین بررسی اثر جایگزینی نسبی گوشت قرمز با ژلاتین بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی سوسیس [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 17-26]
 • ژلاتین تولید امولسیون‌های لیکوپن با استفاده از ژلاتین و مالتودکسترین و بهینه سازی فرآیند با به‌کارگیری روش سطح پاسخ [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 55-68]

س

 • ساکارز بررسی و مقایسه خصوصیات کیفی موثر بر فرآیند تصفیه در شکرخام وارداتی و تولید داخل [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 49-62]
 • سرخ کردن تحت خلاء بررسی اثرات پیش‏تیمار آبگیری اسمزی در فشارکاهش‏یافته ناپیوسته برروی بافت، رنگ و جذب روغن برش‌های کیوی سرخ شده در خلا [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 5-12]
 • سنجد زینتی تاثیر شرایط عصاره‌گیری به کمک فراصوت بر میزان استخراج ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی از میوه سنجد زینتی (Elaeagnus umbellate) [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 23-32]
 • سویا بررسی حضور پروتئین گیاهی سویا در تعدادی از محصولات گوشتی تجاری با آزمون PCR [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 33-40]
 • سوسیس بررسی اثر جایگزینی نسبی گوشت قرمز با ژلاتین بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی سوسیس [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 17-26]

ش

 • شاخص‌های پایداری تاثیر فرایند تصفیه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن دو رقم زیتون بلیدی و آربیکینا [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 81-90]
 • شکرخام نیشکری بررسی و مقایسه خصوصیات کیفی موثر بر فرآیند تصفیه در شکرخام وارداتی و تولید داخل [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 49-62]

ص

 • صبحانه رابطه مصرف صبحانه، ترکیب بدنی و آمادگی قلبی تنفسی در دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 63-70]
 • صمغ دانه ریحان اثر تیمارهای حرارتی بر ویژگی‌های رئولوژیکی و بافتی صمغ دانه ریحان [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 5-16]
 • صمغ کردلان سنتز، شناسایی، بهینه سازی و مدلسازی تولید صمغ کردلان از Paenibacillus polymyxa بوسیله روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 13-28]

ض

 • ضایعات ارزیابی اثر کاربرد 1- متیل سیکلو پروپن بر خواص فیزیکوشیمیایی گوجه فرنگی رقم ”راپسونا“ [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 85-100]
 • ضایعات خرما تاثیر پودر هسته خرما بر برخی ویژگی‌های خمیر بیسکویت و بیسکویت سخت [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 5-14]
 • ضریب نفوذ موثر بهینه سازی ضریب نفوذ موثر رطوبت و مدلسازی ریاضی سینتیک خشک کردن برش‌های میوه به (Cydonia oblonga) [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 49-58]

ط

 • طراحی آزمایش بررسی شرایط بهینه در میکرو استخراج مایع - مایع ترکیبات موجود در عرق گیاهMenthe piperita ، به روش تاگوچی [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 93-97]

ظ

 • ظرفیت آنتی اکسیدانی بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی برخی از گیاهان تیره گل سرخ به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان‌های سنتزی در صنایع غذایی [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 33-40]
 • ظرف نانویی کیتوزان (شانه) تاثیر دو روش بسته بندی نانویی بر پایه کیتوزان بر شرایط میکروبی دو رقم زردآلو (58- شاهرود و چین‌کلاغی) [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 47-54]

ع

 • عرق نعنا بررسی شرایط بهینه در میکرو استخراج مایع - مایع ترکیبات موجود در عرق گیاهMenthe piperita ، به روش تاگوچی [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 93-97]
 • عصاره آویشن اثرات ضد قارچی عصاره هیدروالکلی آویشن (Thymus vulgaris) و پوشش کربوکسی متیل سلولز خوراکی بر افزایش عمر ماندگاری مغز فندق تازه [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 39-48]

ف

 • فایکوسیانین بهینه سازی شرایط مختلف (دما، تغییر شدت نور، روش‌های کشت (غیرمداوم و نیمه مداوم) و نوع منبع کربنی) برای تولید حداکثر فایکوسیانین توسط ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Arthrospira platensis) [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 91-100]
 • فیبر ارزیابی و مقایسه برخی از خواص شیمیایی دانه کنجد و بذرک [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 77-84]
 • فیبر غذایی تاثیر پودر هسته خرما بر برخی ویژگی‌های خمیر بیسکویت و بیسکویت سخت [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 5-14]
 • فراصوت تاثیر شرایط عصاره‌گیری به کمک فراصوت بر میزان استخراج ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی از میوه سنجد زینتی (Elaeagnus umbellate) [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 23-32]
 • فرآیند آبگیری اسمزی مدل‌سازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی بادمجان (SolanumMelongena L.) [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 65-76]
 • فیزیکوشیمیایی تأثیر اینولین و گالاکتوالیگوساکاریدها بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی سس کچاپ پری بیوتیک [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 49-58]
 • فشار کاهش یافته بررسی اثرات پیش‏تیمار آبگیری اسمزی در فشارکاهش‏یافته ناپیوسته برروی بافت، رنگ و جذب روغن برش‌های کیوی سرخ شده در خلا [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 5-12]
 • فعالیت آبی بررسی عوامل مؤثر بر رشد قارچی و تولید آفلاتوکسین در انبارهای پسته استان کرمان [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 83-92]
 • فعالیت اتولیتیکی بررسی ویژگی‌های تکنولوژیکی لاکتوباسیل‌های جداسازی شده از پنیرهای گوسفندی و گاوی سنتی سنگسر [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 99-107]
 • فعالیت آنتی اکسیدانی مقایسه ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ترکیب‌های زیست‌فعال میوه چهار رقم مرکبات با هدف بهره‌گیری در صنعت آبگیری و تولید کنسانتره [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 21-32]
 • فعالیت پروتئولیتیکی بررسی ویژگی‌های تکنولوژیکی لاکتوباسیل‌های جداسازی شده از پنیرهای گوسفندی و گاوی سنتی سنگسر [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 99-107]
 • فیل ماهی بررسی اثر پیش فرآوری با قلیا بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی ژلاتین فیل ماهی ایرانی (بلوگا) [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 15-22]
 • فیلم کیتوزان بررسی خاصیت ضدمیکروبی نانوذره و فیلم کیتوزان بر دو گونه از باکتری‌های بیماری زا با منشا غذا [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 5-12]
 • فله بررسی میزان آلودگی ادویه‌های عرضه شده به صورت فله‌ و بسته بندی (فلفل سیاه، فلفل قرمز، سماق و دارچین) به اسپورهای هوازی در استان زنجان [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 41-48]
 • فندق تازه اثرات ضد قارچی عصاره هیدروالکلی آویشن (Thymus vulgaris) و پوشش کربوکسی متیل سلولز خوراکی بر افزایش عمر ماندگاری مغز فندق تازه [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 39-48]

ق

 • قهوه آرابیکا بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره قهوه خام و بو داده شده [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 13-20]
 • قهوه روبوستا بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره قهوه خام و بو داده شده [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 13-20]

ک

 • کانولا/کلزا بررسی شرایط مناسب فرآیند استخراج آنزیمی و تاثیرآن برخصوصیات کمی و کیفی روغن کلزا [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 71-82]
 • کچاپ تأثیر اینولین و گالاکتوالیگوساکاریدها بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی سس کچاپ پری بیوتیک [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 49-58]
 • کروماتوگرافی گازی بررسی شرایط بهینه در میکرو استخراج مایع - مایع ترکیبات موجود در عرق گیاهMenthe piperita ، به روش تاگوچی [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 93-97]
 • کمیت و کیفیت روغن بررسی شرایط مناسب فرآیند استخراج آنزیمی و تاثیرآن برخصوصیات کمی و کیفی روغن کلزا [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 71-82]
 • کنجد ارزیابی و مقایسه برخی از خواص شیمیایی دانه کنجد و بذرک [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 77-84]
 • کیوی بررسی اثرات پیش‏تیمار آبگیری اسمزی در فشارکاهش‏یافته ناپیوسته برروی بافت، رنگ و جذب روغن برش‌های کیوی سرخ شده در خلا [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 5-12]

گ

 • گالاکتوالیگوساکاریدها تأثیر اینولین و گالاکتوالیگوساکاریدها بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی سس کچاپ پری بیوتیک [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 49-58]
 • گوجه فرنگی ارزیابی اثر کاربرد 1- متیل سیکلو پروپن بر خواص فیزیکوشیمیایی گوجه فرنگی رقم ”راپسونا“ [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 85-100]
 • گوجه فرنگی‌(Lycopersicon Esculentum) تأثیر تیمارهای پس از برداشت بر روی کیفیت گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا وای [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 71-80]

ل

 • لاکتوباسیلوس بررسی ویژگی‌های تکنولوژیکی لاکتوباسیل‌های جداسازی شده از پنیرهای گوسفندی و گاوی سنتی سنگسر [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 99-107]
 • لاکتوباسیلوس کازئی مقایسه میزان اسید فولیک تولید شده در ماست پروبیوتیک و ماست معمولی حاصل از شیر گاو، شیر گوسفند و شیر بز [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 35-46]

م

 • ماست تولید صنعتی ماست چویل و بررسی خصوصیات شیمیایی و حسی آن [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 59-70]
 • ماست پروپیوتیک مقایسه میزان اسید فولیک تولید شده در ماست پروبیوتیک و ماست معمولی حاصل از شیر گاو، شیر گوسفند و شیر بز [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 35-46]
 • مالتودکسترین تولید امولسیون‌های لیکوپن با استفاده از ژلاتین و مالتودکسترین و بهینه سازی فرآیند با به‌کارگیری روش سطح پاسخ [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 55-68]
 • محتوای فنلی بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی برخی از گیاهان تیره گل سرخ به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان‌های سنتزی در صنایع غذایی [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 33-40]
 • محصولات گوشتی بررسی حضور پروتئین گیاهی سویا در تعدادی از محصولات گوشتی تجاری با آزمون PCR [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 33-40]
 • محلول نانو امولسیون کیتوزان تاثیر دو روش بسته بندی نانویی بر پایه کیتوزان بر شرایط میکروبی دو رقم زردآلو (58- شاهرود و چین‌کلاغی) [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 47-54]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی بادمجان (SolanumMelongena L.) [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 65-76]
 • مدل سازی ریاضی بهینه سازی ضریب نفوذ موثر رطوبت و مدلسازی ریاضی سینتیک خشک کردن برش‌های میوه به (Cydonia oblonga) [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 49-58]
 • مرزه زراعی ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی اسانس گیاه مرزه زراعی در روغن کلزا و روغن ماهی کیلکا [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 29-38]
 • میکرواستخراج بررسی شرایط بهینه در میکرو استخراج مایع - مایع ترکیبات موجود در عرق گیاهMenthe piperita ، به روش تاگوچی [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 93-97]
 • مگا-3 ارزیابی و مقایسه ترکیبات شیمیایی و اسیدهای چرب موجود در برگ دو نمونه گیاه خرفه ایرانی متعلق به شمال (استان گیلان) و جنوب (استان فارس) [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 59-64]
 • منتول تأثیر تیمارهای پس از برداشت بر روی کیفیت گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا وای [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 71-80]
 • مهار رادیکال آزاد DPPH استخراج عصاره پوسته گردو واریته شهمیرزادی و تاثیر حلال و روش استخراج بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره حاصله [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 85-98]
 • میوه به بهینه سازی ضریب نفوذ موثر رطوبت و مدلسازی ریاضی سینتیک خشک کردن برش‌های میوه به (Cydonia oblonga) [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 49-58]
 • میوه مرکبات مقایسه ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ترکیب‌های زیست‌فعال میوه چهار رقم مرکبات با هدف بهره‌گیری در صنعت آبگیری و تولید کنسانتره [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 21-32]

ن

 • نانوذرات اکسیدروی تاثیر فیلم‌های کامپوزیتی نانولوله کربنی و نانوذرات اکسیدروی بر خواص حسی و آلودگی میکروبی خرمای مضافتی [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 41-48]
 • نانوذره بررسی خاصیت ضدمیکروبی نانوذره و فیلم کیتوزان بر دو گونه از باکتری‌های بیماری زا با منشا غذا [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 5-12]
 • نانو لوله‌های کربنی تاثیر فیلم‌های کامپوزیتی نانولوله کربنی و نانوذرات اکسیدروی بر خواص حسی و آلودگی میکروبی خرمای مضافتی [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 41-48]
 • نیر گوسفندی سنتی سنگسر بررسی ویژگی‌های تکنولوژیکی لاکتوباسیل‌های جداسازی شده از پنیرهای گوسفندی و گاوی سنتی سنگسر [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 99-107]
 • نیروی احیاکنندگی استخراج عصاره پوسته گردو واریته شهمیرزادی و تاثیر حلال و روش استخراج بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره حاصله [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 85-98]
 • نفوذ ماده جامد مدل‌سازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی بادمجان (SolanumMelongena L.) [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 65-76]
 • نیمه مداوم بهینه سازی شرایط مختلف (دما، تغییر شدت نور، روش‌های کشت (غیرمداوم و نیمه مداوم) و نوع منبع کربنی) برای تولید حداکثر فایکوسیانین توسط ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Arthrospira platensis) [دوره 12، زمستان 93، 1394، صفحه 91-100]

و

 • واکنش میلارد بررسی مقادیر 5- هیدروکسی متیل فورفورال در خشکبارهای پرمصرف ایران [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 69-76]
 • ورزش رابطه مصرف صبحانه، ترکیب بدنی و آمادگی قلبی تنفسی در دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 12، بهار 94، 1394، صفحه 63-70]
 • ویژگی‌های حسی بررسی اثر جایگزینی نسبی گوشت قرمز با ژلاتین بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی سوسیس [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 17-26]

ه

 • هیدروکسی متیل فورفورال بررسی مقادیر 5- هیدروکسی متیل فورفورال در خشکبارهای پرمصرف ایران [دوره 12، پاییز 94، 1394، صفحه 69-76]

ی

 • ینولین تأثیر اینولین و گالاکتوالیگوساکاریدها بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی سس کچاپ پری بیوتیک [دوره 12، تابستان 94، 1394، صفحه 49-58]