فرایند پذیرش مقالات

روند پذیرش مقاله در مجله علوم غذایی و تغذیه:

 طبق مراحل زیر اقدام نمایید

 الف) مرحله ثبت مقاله

ب) مرحله داوری

 ج) مرحله انجام اصلاحات

  د)مرحله نهایی

 

الف) مرحله ثبت مقاله

 

ابتدا «راهنمای تهیه مقاله برای مجله علمی پژوهشی علوم غذایی و تغذیه» را از منوی راهنمای نویسندگان مطالعه فرمایید. سپس با نام کاربری خود وارد سایت به شرح ذیل شوید:

 

  1. ثبت نام در سایت مجله(همین سایت)
  2. ورود با نام کاربری خود
  3. ثبت مشخصات مقاله تا آخرین مرحله (میتوانید از قسمت راهنمای نویسندگان اصول نگارش را مطالعه نمایید)

مراحل ثبت نام کاربر:

  

 

مراحل ورود کاربر:

 

 

 

 

ب) مرحله داوری

در این مرحله، مقالاتی که ثبت شده ‏اند برای داوری به  اساتید صاحبنظر در موضوع مقاله ارسال می شود (انتخاب داوران بر عهده شورای تحریریه نشریه خواهد بود).

 

ج) مرحله انجام اصلاحات

مقالاتی که از سوی داوران مناسب تشخیص داده نشدند، بایگانی شده و پس از اطلاع به نویسنده یا نویسندگان، از روند جاری نشریه کنار گذاشته می‏شوند.

بنابراین مرحله انجام اصلاحات صرفا شامل مقالاتی می‏گردد که در مرحله داوری، و با نظر داوران مقاله، نیازمند پاره‏ای از اصلاحات می‏باشند. در این مرحله موضوعات مورد نیاز برای اصلاحات کتباً به نویسنده یا نویسندگان آن اعلام خواهد گردید تا در مدت زمان مشخص- که با توجه به میزان اصلاحات موردنیاز از سوی نشریه تعیین می‏گردد- اصلاحات انجام گردیده و مقاله پس از تنظیم مجدد، دوباره از طریق همین سایت ثبت شوند.

 

د- مرحله نهایی

در این مرحله مقاله از نظر علمی تایید گردیده و با اعلام به نویسنده یا نویسندگان آن، مقاله برای چاپ در نشریه در نوبت قرار خواهد گرفت.