اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1257
تعداد پذیرش 57
تعداد عدم پذیرش 566

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 62
تعداد مقالات 535
تعداد مشاهده مقاله 735205
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 535927
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 92 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 127 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 65 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 174 روز
درصد پذیرش 5 %