اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1195
تعداد پذیرش 35
تعداد عدم پذیرش 544

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 503
تعداد مشاهده مقاله 680728
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 502662
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 96 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 146 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 65 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 233 روز
درصد پذیرش 3 %