اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1224
تعداد پذیرش 46
تعداد عدم پذیرش 554

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 527
تعداد مشاهده مقاله 719641
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 522266
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 94 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 138 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 65 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 189 روز
درصد پذیرش 4 %