تماس با ما

آدرس مجله:

تهران - میدان پونک - انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی – به سمت حصارک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- ساختمان ابن سینا - دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

کدپستی: 1477893855

شماره تلفن دفتر مجله:60-44868535 داخلی 40066
شماره تلفن مدیر مسئول:60-44868535    داخلی 40045

Email:ftn@srbiau.ac.ir

 


CAPTCHA Image