دوره و شماره: دوره 11، تابستان 93 - شماره پیاپی 43، تابستان 1393، صفحه 1-120 
2. اثر نانو ذرات اکسید روی بر رشد باکتری های باسیلوس سوبتیلیس و اشرشیاکلی H7O157

صفحه 21-28

حکیمه اسماعیل زاده؛ پروانه سنگ پور؛ رامین خاکسار؛ فرزانه شهراز


3. بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی و چی‌لیت‌کنندگی عصاره زنجبیل

صفحه 29-38

زهرا کمالی روستا؛ مریم قراچورلو؛ امیرحسین الهامی راد؛ رضا عزیزی نژاد


5. تعیین برخی خواص فیزیکی پسته و مغز آن (ارقام بومی قزوین)

صفحه 47-58

محمد غلامی پرشکوهی؛ میلاد محمدی شمامی؛ شهرام محسنی؛ علی ماشاء الله کرمانی؛ احسان عبدالعلی زاده


10. نقش زودخندانی در آلودگی میوه پسته به گونه‌های آسپرژیلوسو آفلاتوکسین در استان کرمان

صفحه 97-105

سیدرضا فانی؛ محمد مرادی؛ علی تاج آبادی پور؛ رزا درگاهی؛ منصوره میرابوالفتحی