دوره و شماره: دوره 11، بهار 93 - شماره پیاپی 42، فروردین 1393، صفحه 1-110 
مطالعه اثرات تابش لیزر موج پیوسته در محدوده مرئی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئین های سفیده تخم مرغ

صفحه 5-12

رزاق محمودی؛ محمد سعید حسین زاده؛ ابراهیم صفری؛ میرحسن موسوی؛ پیمان زارع؛ امید فخری؛ یاشار فرشی


ارائه فرمولاسیون جدید برای سوسیس کم چرب و عملگرا

صفحه 13-24

الناز زینال زاده؛ مریم میزانی؛ محمد چمنی؛ عباس گرامی


بررسی نمایه تغذیه سالم در زندان مرکزی مشهد در سال1387

صفحه 25-30

محمد صفریان؛ شهره عشقی؛ نیلوفر رجائئ؛ محسن مزیدی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ علی بابائی؛ محسن نعمتی


بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و چلاته کنندگی عصاره دارچین

صفحه 37-46

لیلا کمالی‌روستا؛ مهرداد قوامی؛ امیرحسین الهامی‌راد؛ رضا عزیزی‌نژاد


بررسی تأثیر افزودن ملاس بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان تست

صفحه 47-54

عالیه هاشمی خبره؛ مسعود هنرور؛ سید مهدی سیدین اردبیلی؛ هما بهمدی


ارزیابی بهترین مدل سینتیکی در خشک کردن لایه‌ای نازک کدوی سبز به روش جابجایی با هوای داغ

صفحه 63-72

رضا فهیمی؛ بیژن عسکری؛ پوریا قره بگلو؛ پوریا فرزبود؛ فرهاد مختاری


تأثیر 1- متیل سیکلو پروپن و نانو ذرات پرمنگنات پتاسیم بر خصوصیات کیفی و ماندگاری دو رقم سیب

صفحه 81-95

بهرام پاشازاده؛ سید مهدی سیدین اردبیلی؛ حسن حاج نجاری؛ فروغ شواخی؛ غلامحسن اسدی