دوره و شماره: دوره 11، بهار 93 - شماره پیاپی 42، بهار 1393، صفحه 1-110 
1. مطالعه اثرات تابش لیزر موج پیوسته در محدوده مرئی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئین های سفیده تخم مرغ

صفحه 5-12

رزاق محمودی؛ محمد سعید حسین زاده؛ ابراهیم صفری؛ میرحسن موسوی؛ پیمان زارع؛ امید فخری؛ یاشار فرشی


2. ارائه فرمولاسیون جدید برای سوسیس کم چرب و عملگرا

صفحه 13-24

الناز زینال زاده؛ مریم میزانی؛ محمد چمنی؛ عباس گرامی


3. بررسی نمایه تغذیه سالم در زندان مرکزی مشهد در سال1387

صفحه 25-30

محمد صفریان؛ شهره عشقی؛ نیلوفر رجائئ؛ محسن مزیدی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ علی بابائی؛ محسن نعمتی


5. بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و چلاته کنندگی عصاره دارچین

صفحه 37-46

لیلا کمالی‌روستا؛ مهرداد قوامی؛ امیرحسین الهامی‌راد؛ رضا عزیزی‌نژاد


6. بررسی تأثیر افزودن ملاس بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان تست

صفحه 47-54

عالیه هاشمی خبره؛ مسعود هنرور؛ سید مهدی سیدین اردبیلی؛ هما بهمدی


8. ارزیابی بهترین مدل سینتیکی در خشک کردن لایه‌ای نازک کدوی سبز به روش جابجایی با هوای داغ

صفحه 63-72

رضا فهیمی؛ بیژن عسکری؛ پوریا قره بگلو؛ پوریا فرزبود؛ فرهاد مختاری


10. تأثیر 1- متیل سیکلو پروپن و نانو ذرات پرمنگنات پتاسیم بر خصوصیات کیفی و ماندگاری دو رقم سیب

صفحه 81-95

بهرام پاشازاده؛ سید مهدی سیدین اردبیلی؛ حسن حاج نجاری؛ فروغ شواخی؛ غلامحسن اسدی