دوره و شماره: دوره 11، زمستان 92، زمستان 1392، صفحه 1-91 
6. بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی کنسانتره پروتئینی سبوس برنج ایرانی

صفحه 49-57

علی اکبر کشاورز هدایتی؛ مهران اعلمی؛ علی معتمد زادگان؛ یحیی مقصودلو؛ محمد قربانی؛ سهیل امیری


7. مدلسازی استخراج فوق بحرانی اسانس پوست پرتقال

صفحه 57-69

مرجان حقایق؛ سید علی وزیری یزدی؛ فاطمه ذبیحی؛ محمدحسن ایکانی