دوره و شماره: دوره 20، پاییز 1402 - شماره پیاپی 80، مهر 1402 
ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی ماکارونی غنی‌ شده با زائدات زعفران

صفحه 35-48

10.30495/jftn.2023.71223.11233

بهجت داودی؛ سید حسین حسینی قابوس؛ ابوالفضل فدوی؛ راضیه نیازمند؛ رمضان رضائیان