دوره و شماره: دوره 18، تابستان 1400 - شماره پیاپی 71، تابستان 1400 
8. بررسی فعالیت ضد قارچی پوشش خوراکی صمغ کندر و تاثیر آن بر ماندگاری مغز فندق تازه

صفحه 103-112

محمداسماعیل نصرآبادی؛ سحر گلچین؛ الهام آزادفر؛ حماد نوری توپکانلو


10. بررسی اثر استفاده از هیدروکسی پروپیل متیل سلولز با عصاره شاهی (Lepidium sativum) بر کاهش جذب روغن و کیفیت فیله سرخ‌شده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 125-139

زهرا لطیفی؛ زهرا غفوری؛ شیما منوچهری؛ سمانه خاکی آرانی؛ میلاد دانش نیا؛ لیلا روزبه نصیرایی؛ سارا جعفریان