دوره و شماره: دوره 10، پاییز 92 - شماره پیاپی 40، مهر 1392 
تاثیر نمک های امولسیون کننده بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زمان تشکیل لخته آنزیمی شیر بدون چربی

صفحه 5-14

مهدخت سادات احتشامی؛ حمید عزت پناه؛ سلیمان عباسی؛ محمد هادی گیویان راد


تعیین خواص مکانیکی پسته و مغز آن (رقم احمد آقایی)

صفحه 23-30

محمد غلامی پرشکوهی؛ بهنام گوشکی؛ علی ماشاءاله کرمانی؛ شهرام محسنی؛ مهرداد سلیمی بنی


بهینه سازی شرایط استفاده از آنزیم‌های پروتئاز و همی سلولاز در فرمولاسیون نان ویفر

صفحه 37-44

بابک غیاثی طرزی؛ ونوشه بابایی نامی؛ پرویز شهبازی خواه؛ هاله حدائق


رابطه ترکیب بدنی و پوکی استخوان در زنان یائسه

صفحه 55-64

ماندانا غلامی؛ ندا قاسم بگلو؛ حجت الله نیک بخت؛ فریبا اسلامیان


بررسی اثر فیلم‌های حاوی نانو ذرات نقره بر زمان ماندگاری رطب مضافتی

صفحه 65-72

سیده فاطمه پیرو موسوی؛ امیر حیدری نسب؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی؛ علی اصغر رجبعلی پور چشمه گز


بررسی خواص کاربردی آرد حبوبات واریته‌های بومی ایرانی

صفحه 73-80

یزدان خسروی؛ جواد کرامت؛ ابراهیم حسینی؛ علی اکبر کشاورز هدایتی؛ الهام محمودی