دوره و شماره: دوره 09، بهار1391 - شماره پیاپی 34، بهار 1391 
2. ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی دو رقم سیب زمینی شیرین (Ipomoea batatas L.)

مهدی امین افشار؛ فریده حسام؛ غلامرضا بلالی؛ سید مهدی سیدین اردبیلی؛ رضا طاهری تهرانی


3. انتخاب بهترین نمک کلسیم دار برای غنی سازی شیر پاستوریزه معمولی

حمید عزت پناه؛ سونیا یاسینی؛ محمدرضا احسانی؛ محمد هادی گیویان راد


4. تهیه خیار شور پروبیوتیک با استفاده از سویه لاکتوباسیلوس پلانتاروم بومی

مهدی امین افشار؛ سارا رجبلو؛ انوشه شریفان؛ حسین جمالی فر؛ محمد رضا فاضلی


5. بررسی تأثیر افزودن بیوسورفکتانت بر خواص رئولوژیکی خمیر نان بربری

هانیه صادقی؛ حمید راشدی؛ مهناز مظاهری اسدی؛ وحیده مرادی؛ عاطفه صادقی


7. تأثیر دوره شیردهی بر ترکیب شیمیایی و برخی خواص فیزیکی دوغ کره سنتی ایرانی

حمید عزت پناه؛ محمد محمدی؛ محمدامین محمدی فر؛ حمیدرضا مهدوی عادلی؛ مهدی امین افشار