دوره و شماره: دوره 17، پاییز 99، مهر 1399 
تأثیر پوشش خوراکی زیست فعال ژلاتین/هیدروکسی پروپیل بتاسیکلودکسترین حاوی نانو امولسیون گزنه بر ماندگاری گوشت بوقلمون

صفحه 19-36

مرتضی عادلی میلانی؛ مریم قبادی دانا؛ بابک قنبرزاده؛ آیناز علیزاده؛ پیمانه قاسمی افشار


ارزیابی ویژگیهای فرآورده حجیم حاوی آرد دانه هندوانه تحت تاثیر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط فرآیند

صفحه 67-78

الناز میلانی؛ فخری شهیدی؛ الهام انصاری فر؛ محمد خلیلیان موحد؛ فریده صالحی پور؛ غلامعلی گلی موحد