دوره و شماره: دوره 15، زمستان 96 - شماره پیاپی 57، زمستان 1396 
1. تاثیر روش تولید کره بر ویژگی های تغذیه ای و عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی

صفحه 5-14

لیلا روفه گری؛ محمدرضا احسانی؛ مریم میزانی؛ مهناز طبیبی آذر


3. میکروسکوپ نوری اپی فلورسانس روشی نوین برای ارزیابی فعالیت تخمیری مخمر نانوایی

صفحه 27-34

اصلان عزیزی؛ عزیز همایونی راد؛ حمیده همایونی راد؛ سوسن هوشمندی؛ زهرا کسائی


4. تأثیر فرایند تصفیه بر میزان فلزات سنگین در روغن سویا

صفحه 35-44

لیلا صداقت بروجنی؛ محمد حجت الاسلامی؛ مریم قراچورلو


5. اثرات شیوه بسته‌بندی تحت خلاء و افزودنی‌ها بر پایداری اکسیداتیو فیله منجمد بدون پوست قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 45-56

عبدالله انصاری اردلی؛ بهاره شعبانپور؛ معظمه کردجزی؛ سیدمهدی اجاق؛ آریا باباخانی لشکان