دوره و شماره: دوره 14، پاییز 96 - شماره پیاپی 56، مهر 1396 
بررسی غلظت بنزوات و سوربات در مواد غذایی مختلف در آذربایجان شرقی

صفحه 37-52

فردین جوانمردی؛ میثم براتی؛ محبوب نعمتی؛ سید رفیع عارف حسینی


بررسی خصوصیات کیوی خشک شده با سامانه مادون قرمز و مدل‌سازی فرآیند

صفحه 53-66

عماد آیدانی؛ محمدحسین حدادخداپرست؛ مهدی کاشانی نژاد


بهینه‌سازی فرآیند استخراج روغن کانولا به کمک امواج فراصوت با روش سطح پاسخ

صفحه 67-78

فرشید جلیلی؛ سید مهدی جعفری؛ زهرا امام جمعه؛ مهدی کاشانی نژاد؛ محمد گنجه


بررسی اثر چلاته کنندگی عصاره چای سیاه

صفحه 113-121

زهرا نظری؛ مریم قراچورلو؛ امیرحسین الهامی راد