دوره و شماره: دوره 14، بهار 96 - شماره پیاپی 54، بهار 1396 
1. تدوین شاخصهای کیفی به عنوان معیار ارزیابی کیفیت نان تافتون سنتی ایران

صفحه 5-20

لیلا کمالی روستا؛ مهدی سیدین اردبیلی؛ غلامحسن اسدی؛ بابک غیاثی طرزی؛ رضا عزیزی نژاد


2. استخراج عصاره آنتی اکسیدانی از ضایعات کاهو به کمک اولتراسوند و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی آن

صفحه 21-38

ندا احمدی کمازانی؛ امیرحسین الهامی راد؛ مهرداد قوامی؛ مهدی مریدی فریمانی؛ محمد آرمین


3. سینتیک کاهش رطوبت خرمالو در طی فرآیند خشک کردن ترکیبی هوای داغ- مادون قرمز

صفحه 39-48

فخرالدین صالحی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ پونه سیاه منصوری؛ الناز مرادی