دوره و شماره: دوره 14، زمستان 95 - شماره پیاپی 53، زمستان 1395 
1. بررسی تاثیر روش های پخت نان های سنتی ایران در میزان فلزات سنگین

صفحه 5-12

مهدیس طورچی؛ مهدی سیدین اردبیلی؛ رضا عزیزی نژاد؛ فرشته نعمت الهی


3. بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره چای سیاه

صفحه 23-34

زهرا نظری؛ مریم قراچورلو؛ امیرحسین الهامی راد


5. بررسی مهار رشد مخمرهای عامل فساد مواد غذایی توسط اسانس بادرنجبویه و عصاره پونه

صفحه 47-54

سمیرا عیسی زاده رازلیقی؛ مرتضی خمیری؛ علیرضا صادقی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ حبیب اله میرزایی


6. بررسی اثر تعدیل استیله کردن بر خواص فیزیکوشیمیایی نشاسته جو

صفحه 55-64

زهرا ملک پور؛ محمد حجت الاسلامی؛ هومان مولوی؛ جواد کرامت


7. مدل سازی سینتیکی تغییرات رنگ درخلال سیب زمینی طی فرآیند سرخ کردن

صفحه 65-76

حسن صباغی؛ امان محمد ضیایی فر؛ علیرضا صادقی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ حبیب اله میرزایی


10. مدل سازی سینتیک انتقال جرم استخراج صمغ از دانه مرو

صفحه 95-103

فخرالدین صالحی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ حدیثه زند رجبی