دوره و شماره: دوره 13، تابستان 95 - شماره پیاپی 51، بهار 1395 
1. فورمولاسیون و بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی فورمولای انترال پلی مریک حاوی پروتئین کازئینات سدیم

صفحه 5-14

هیلدا مقدم کیا؛ افشین جوادی؛ علی طریقت اسفنجانی؛ اکرم پزشکی نجف آبادی


4. تهیه و ارزیابی شاخص‌های رنگی نانوکمپلکس‌های کورکومین

صفحه 33-46

شقایق شیخ زاده؛ محمد علیزاده؛ محمود رضازاد؛ حامد همیشه کار


6. بررسی سینتیک خشک کردن توت سیاه و میزان انرژی مصرفی در آون مایکروویو

صفحه 57-64

مهدی زجاجی؛ امیرفرخ مظاهری؛ سحر نماینده؛ مهدیه ابوالحسنی


8. شبیه‌سازی سنسور زیستی جهت تشخیص سالمونلا تایفی به روش میکروکانتکت پلیمر قالب مولکولی

صفحه 73-86

سیدامیرعلی انوار؛ ودود رضویلر؛ بهروز اکبری آدرگانی؛ عباسعلی مطلبی مغانجوقی؛ حامد اهری


10. بررسی میزان تجمع کروم، روی و مس در بافت خوراکی ماهی کپور صید شده از تالاب بین المللی انزلی

صفحه 99-105

علی اصغر خانی پور؛ مینا سیف زاده؛ مینا احمدی؛ قربان زارع گشتی زارع گشتی