دوره و شماره: دوره 12، تابستان 94 - شماره پیاپی 47، تابستان 1394، صفحه 1-104 
2. سنتز، شناسایی، بهینه سازی و مدلسازی تولید صمغ کردلان از Paenibacillus polymyxa بوسیله روش سطح پاسخ (RSM)

صفحه 13-28

سید مهدی رفیق؛ منوچهر وثوقی؛ علی وزیری؛ علی اکبر سیف کردی؛ مهدی ارجمند


3. ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی اسانس گیاه مرزه زراعی در روغن کلزا و روغن ماهی کیلکا

صفحه 29-38

بهاره امینی؛ جواد کرامت؛ محمد حجت الاسلامی؛ مهشید جهادی؛ کیوان محمودیان


10. بررسی ویژگی‌های تکنولوژیکی لاکتوباسیل‌های جداسازی شده از پنیرهای گوسفندی و گاوی سنتی سنگسر

صفحه 99-107

مریم حسنی؛ سید علی مرتضوی؛ مهدیه حسنی؛ ندا احمدی کمازانی؛ معصومه قطبی