لیست مقالات شماره های بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1385

نویسندگان

چکیده

بهار 1385
1.     بررسی اسیدهای چرب تشکیل دهنده انواع مختلف روغن های گیاهی مایع موجود در بازار مصرف ایران
بابک غیاثی طرزی – ابراهیم حسینی – مهرداد قوامی2.     کیفیت ویفرهای استفاده شده در مواد غذایی براساس محتوای بوراکس موجود در آن ها
امیرشاکریان – کورش منوچهری نائینی – علی کاظمی – مجید کدخدازاده3.     اندازه گیری پایداری اکسیداتیو روغن ها و چربی ها – ارزیابی دستگاه رنسمیت
مهرداد قوامی – مریم قراچورلو4.     بررسی تاثیر به کارگیری باکتوفوگاسیون بر میزان کاهش بار میکروبی شیر
علی محمدی ثانی – محمدرضا احسانی5.     بررسی نرم شدگی پنیر فتای ایرانی تهیه شده به روش فرا پالایش تفاوت میان ویژگی های فیزیکوشیمیایی بخش نرم و سفت پنیر
وجیهه فدائی نوغانی – محمدرضا احسانی – محمدرضا قنادها 

تابستان 1385
1.     بررسی تاثیر مس بر میزان کلسترول ، تری گلیسرید و لیپوپروتئین های پلاسما در Rat های نر بالغ
پریچهر یغمایی – شهربانو عریان – الهه عظیمی2.     روش جدید بررسی اثر سینرژیسم برخی از مواد محافظ بیولوژیکی و شیمیایی در مواد غذایی بر روی باکتری لیستریا منوسایتوژنز مقاوم
آمنه نصر – روحا کسری کرمانشاهی – ایرج نحوی3.     بررسی امکان تولید آنتی اکسیدان طبیعی از گیاه مریم گلی و تاثیر آن در افزایش زمان ماندگاری روغن دنبه ، کانولا، پنبه دانه
راحله قنبری – مهرداد قوامی – حامد صفافر4.     بیوسنسورها در صنایع غذایی
امیرفرخ مظاهری – محمدرضا احسانی5.     تعیین مقدار سدیم و پتاسیم بیشت نوع میوه و سبزی بازار تهران و مقایسه نتایج حاصل با داده های USDA
امیرحسین الهامی راد – مانیا صالحی فر- محمدمهدی متقی – مهرداد قوامی6.     شناسایی جنس های مهم کپک و مخمر در پنیر فتای UF
علی محمدی ثانی – محمدرضا احسانی – ریحانه فربودی 

پاییز 1385
1.     اثر بتاسیکلودکسترین بر کلسترول و دیگر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی تالو
مریم قراچورلو- مهرداد قوامی – پرویز آبرومند – فرخ درویش2.     مطالعه اثر مکمل یاری ویتامین E و C بر میزان کلسترول خون در موش های Rat تغذیه شده با کسترلو بالا
میرهادی خیاط نوری – رضا جعفری بلویردی3.     بررسی پایداری انواع مختلف روغن های گیاهی مایع موجود در بازار مصرف ایران
بابک غیاثی طرزی – امیرحسین الهامی راد- ابراهیم حسینی – محمدسلامی نیا- مهرداد قوامی4.     بررسی میان فصلی مقادیر سرمی ویتامین A وبتا کاروتن و میزان ویتامین A در کبرد گاوهای نر کشتار شده در کشتارگاه تبریز
امیرپرویز رضایی صابر- افشین جوادی5.     بررسی اثر دوزهای مختلف Zn بر میزان کلسترول ، تری گلیسرید، HDL ، LDL پلاسما در رت های نر
پریچهر یغمایی – کاظم پریور – بهاره محمدی نوین6.     بررسی وجود سالمونلا در تخم مرغ های بومی شهرستان کازرون
مهزاد آقازاده مشگی – تقی زهرایی صالحی – اصغر فخاری 

زمستان 1385
1.     تعیین کیفیت بهداشتی شیر خام دامداری ها بر اساس شمار کلی فرم ها و تعداد کپک ها و مخمرها
حمید عزت پناه2.     تخمین کیفیت چای سیاه با استفاده از تجزیه ترکیبات شیمیایی و آزمون حسی
کبری عزیزی زاده – مهدی سیدین اردبیلی – شیوا روفی گری حقیقت3.     مقایسه چند سویه مخمر نان مورد استفاده در کارخانه های مخمر نان ایران و بهینه سازی شرایط کشت برای سویه های انتخاب شده
فاطمه عالم پورسالمی – مهرداد آذین – جمیله نوروزی4.     بررسی تاثیر آهن بر میزان کلسترول ، تری گلیسرید و لیپو پروتئین های پلاسما در Rat های نر بالغ
پریچهر یغمایی – شهربانو عریان – الهه عظیمی5.     بررسی عوامل موثر بر تغییرات اسیدیته و pH ماست پروبیوتیکی حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس La-5 طی مدت گرمخانه گذاری
پریناز طاهری – محمدرضا احسانی – کیانوش خسروی دارانی6.     تولید و فرمولاسیون شیر گیاهی بدون لاکتوز از دانه خربزه و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی آن
مهدیه محمدی جعفری – محمدحسین حداد خداپرست – امیرحسین الهامی راد- صدیقه یزدان پناه7.     شناسایی و اندازه گیری توکوفرول ها در روغن های نباتی
مهرداد قوامی – مریم قراچورلو- پبمان مهستی