تعداد مقالات: 462
1. لیست مقالات شماره زمستان1382

دوره 0، لیست مقالات شماره زمستان1382، پاییز 1391

لیست مقالات شماره زمستان1382


2. نقش سازمان ملل در تحقق امنیت غذائی در جامعه جهانی

دوره 09، بهار1391، بهار 1391

چنگیز اسفندیاری؛ سیدباقر میر عباسی


3. لیست مقالات شماره های بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1383

دوره 01، لیست مقالات شماره های بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1383، پاییز 1391

لیست مقالات


4. لیست مقالات شماره های بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1387

دوره 05، لیست مقالات شماره های بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1387، پاییز 1391

لیست مقالات شماره های بهار؛ پاییز و زمستان 1387


5. لیست مقالات شماره های بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1388

دوره 06، لیست مقالات شماره های بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1388، پاییز 1391

لیست مقالات شماره های بهار؛ پاییز و زمستان 1388


6. لیست مقالات شماره های بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1386

دوره 04، لیست مقالات شماره های بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1386، پاییز 1391

لیست مقالات شماره های بهار؛ پاییز و زمستان 1386


7. لیست مقالات شماره های بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1385

دوره 03، لیست مقالات شماره های بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1385، پاییز 1391

لیست مقالات شماره های بهار؛ پاییز و زمستان 1385


8. لیست مقالات شماره های بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1384

دوره 02، لیست مقالات شماره های بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1384، پاییز 1391

لیست مقالات شماره های بهار؛ پاییز و زمستان 1384


10. تأثیر پروبیوتیک ها بر کاهش میزان پاتولین موجود در آب سیب سین بیوتیک

دوره 16، تابستان 98، تابستان 1398، صفحه 1-16

آلاله ذوقی؛ کیانوش خسروی دارانی؛ سارا سهراب وندی؛ حسین عطار؛ سید ابوالحسن علوی


11. تاثیر نمک های امولسیون کننده بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زمان تشکیل لخته آنزیمی شیر بدون چربی

دوره 10، پاییز 92، پاییز 1392، صفحه 5-14

مهدخت سادات احتشامی؛ حمید عزت پناه؛ سلیمان عباسی؛ محمد هادی گیویان راد


12. اصلاح شیمیایی لیزوزیم از طریق واکنش میلارد با دکستران و بررسی خواص ضدمیکروبی آنزیم اصلاح شده

دوره 11، زمستان 92، زمستان 1392، صفحه 5-15

محمود امین لاری؛ رقیه رمضانی؛ صدیقه امیری


13. مطالعه اثرات تابش لیزر موج پیوسته در محدوده مرئی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئین های سفیده تخم مرغ

دوره 11، بهار 93، بهار 1393، صفحه 5-12

رزاق محمودی؛ محمد سعید حسین زاده؛ ابراهیم صفری؛ میرحسن موسوی؛ پیمان زارع؛ امید فخری؛ یاشار فرشی


15. اثر افزودن آنزیم لیپاز بر پیشرفت لیپولیز و خصوصیات میکروبی پنیر سنتی (سفید آب نمکی) و فتای فراپالایش

دوره 11، پاییز 93، پاییز 1393، صفحه 5-16

صدیقه یزدان پناه؛ محمد رضا احسانی؛ مریم میزانی


16. بررسی اثرات پیش‏تیمار آبگیری اسمزی در فشارکاهش‏یافته ناپیوسته برروی بافت، رنگ و جذب روغن برش‌های کیوی سرخ شده در خلا

دوره 12، زمستان 93، زمستان 1393، صفحه 5-12

فاطمه آقابزرگی افجه؛ علیرضا بصیری؛ عبدالرضا محمدی نافچی


17. تاثیر پودر هسته خرما بر برخی ویژگی‌های خمیر بیسکویت و بیسکویت سخت

دوره 12، بهار 94، بهار 1394، صفحه 5-14

مهسا مجذوبی؛ حسن منصوری؛ سید رضا فلسفی؛ عسگر فرحناکی


19. اثر تیمارهای حرارتی بر ویژگی‌های رئولوژیکی و بافتی صمغ دانه ریحان

دوره 12، پاییز 94، پاییز 1394، صفحه 5-16

عاکفه ضامنی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ فخرالدین صالحی


20. تهیه و بررسی ویژگی‌های فیلم خوراکی HPMC حاوی اسانس مریم گلی

دوره 13، زمستان 94، زمستان 1394، صفحه 5-16

رضا قادرمزی؛ جواد کرامت؛ سیدامیرحسین گلی


21. بررسی تاثیر پرتودهی روی ترکیبات فرار طبیعی نعناع خشک و مهاجرت کرده از بسته‌بندی به درون آن

دوره 13، بهار 95، بهار 1395، صفحه 5-14

فاطمه ودائی؛ مریم میزانی؛ مسعود مشهدی بوجار؛ عباس گرامی


22. فورمولاسیون و بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی فورمولای انترال پلی مریک حاوی پروتئین کازئینات سدیم

دوره 13، تابستان 95، بهار 1395، صفحه 5-14

هیلدا مقدم کیا؛ افشین جوادی؛ علی طریقت اسفنجانی؛ اکرم پزشکی نجف آبادی


23. سینتیک انتقال جرم خشک‌کردن ترکیبی مادون ‌قرمز- هوای داغ کدو حلوایی

دوره 13، پاییز 95، پاییز 1395، صفحه 5-16

سید حسین حسینی قابوس؛ سید مهدی سیدین اردبیلی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ غلامحسن اسدی؛ مهران اعلمی


24. بررسی تاثیر روش های پخت نان های سنتی ایران در میزان فلزات سنگین

دوره 14، زمستان 95، زمستان 1395، صفحه 5-12

مهدیس طورچی؛ مهدی سیدین اردبیلی؛ رضا عزیزی نژاد؛ فرشته نعمت الهی


25. تدوین شاخصهای کیفی به عنوان معیار ارزیابی کیفیت نان تافتون سنتی ایران

دوره 14، بهار 96، بهار 1396، صفحه 5-20

لیلا کمالی روستا؛ مهدی سیدین اردبیلی؛ غلامحسن اسدی؛ بابک غیاثی طرزی؛ رضا عزیزی نژاد