کلیدواژه‌ها = کربوکسی متیل سلولز
تعداد مقالات: 4
3. بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست کم چرب حاوی اینولین بلند زنجیر و کربوکسی متیل سلولز

دوره 15، تابستان 97، تابستان 1397، صفحه 85-98

مهری کریم؛ بهناز نادری؛ معصومه میرزایی؛ نجات سنجابی


4. بررسی تاثیر هیدروکلوئیدهای ثعلب و کربوکسی متیل سلولز بر روی خواص کیفی سس کچاپ

دوره 13، زمستان 94، زمستان 1394، صفحه 55-64

زینب امیری رفتنی؛ امیرمهدی اسماعیلی؛ مزدک علیمی