کلیدواژه‌ها = کروماتوگرافی گازی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی میزان اسیدهای چرب اشباع و ترانس در چند نوع شیرینی قنادی در شهر کرمانشاه

دوره 17، پاییز 99، پاییز 1399، صفحه 123-133

نوشین مردافکن؛ فرانک بیک محمدی؛ شهین احمدی


2. ارزیابی کمی و کیفی آلفاتوکوفرول و بتاسیتواسترول موجود در تقطیرات بی بوکننده روغن زیتون

دوره 17، تابستان 99، تابستان 1399، صفحه 43-52

فاطمه کلاته سیفری؛ مهرداد قوامی؛ بابک غیاثی طرزی