پژوهشگر گرامی

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815مورخ 4/10/1398 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد). پرداخت به صورت آنلاین و از طریق لینک فعال شده در صفحه شخصی نویسنده مسئول مقاله انجام می شود.

 

 شماره تابستان 99 فصلنامه علمی 

" علوم غذایی و تغذیه "

 

 

شماره جاری: دوره 17، تابستان 99 - شماره پیاپی 67، تابستان 1399